THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC DÙNG NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Bài báo đề cập đến thực trạng mô hình tổ chức hợp tác dùng nước vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Từ đó nêu lên những khó khăn và tồn tại về cơ chế chính sách và mô hình tổ chức quản lý; từ đó đưa ra giải pháp củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hợp tác dùng nước vùng ĐBSCL
                                  PGS.TS Trần Chí Trung, ThS. Nguyễn Xuân Thịnh
                                                                                    Trung tâm PIM

Chi tiết xem file đính kèm tại đây

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng

activities pictures

Slideshow image

surveys

What do you think about this website's design?Where are you from
Cuộc sống quanh ta

Tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Đông Nam Bộ”
Thực hiện Kế hoạch triển khai một số hoạt động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, ngày 12/9, tại ...

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Sáng 11/8, tại Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng ...