Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân giai đoạn 2015-2020 định hướng đến 2030
Ngày 06/10/2015, tại Hội trường Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra buổi Lễ công bố Quyết định số 1368/QĐ - VKHTLVN ngày 01/10/2015 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2030.

 

Tham dự Lễ công bố Quyết định, về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; ThS Vũ Văn Hài – Phó trưởng ban kế hoạch tổng hợp.

Về phía Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân có sự tham dự của Chi ủy, Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn bộ các cán bộ có trình độ từ Thạc sỹ trở lên.

Hội nghị đã nghe công bố toàn văn Quyết định và xác định Chiến lược là kim chỉ nam cho mọi hoạt động xây dựng và phát triển Trung tâm PIM giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2030.

                        
         

PGS.TS Nguyễn Tùng Phong – Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

 Phát biểu tại Lễ công bố quyết định phê duyệt chiến lược

                        

Ths Vũ Văn Hài – Phó ban kế hoạch tổng hợp

 đọc quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân giai đoạn 2015-2020 định hướng đến 2030 

 

                        

PGS. TS Trần Chí Trung – Phó giám đốc Phụ trách trung tâm tiếp nhận quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân giai đoạn 2015-2020 định hướng đến 2030
Mới hơn bài này
Các bài đã đăng

activities pictures

Slideshow image

surveys

What do you think about this website's design?Where are you from
Cuộc sống quanh ta

Khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Trung Bộ”
Sáng 6/11/2018, tại thành phố Thanh Hóa, Tổng cục Thủy lợi tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý khai ...

Tầm nhìn và giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp thông minh và bền vững
Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, ngày 21/8/2018, Bộ Kế hoạch ...