Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân giai đoạn 2015-2020 định hướng đến 2030
Ngày 06/10/2015, tại Hội trường Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân trực thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam đã diễn ra buổi Lễ công bố Quyết định số 1368/QĐ - VKHTLVN ngày 01/10/2015 của Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2030.

 

Tham dự Lễ công bố Quyết định, về phía Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam có PGS.TS. Nguyễn Tùng Phong, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; ThS Vũ Văn Hài – Phó trưởng ban kế hoạch tổng hợp.

Về phía Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân có sự tham dự của Chi ủy, Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên và toàn bộ các cán bộ có trình độ từ Thạc sỹ trở lên.

Hội nghị đã nghe công bố toàn văn Quyết định và xác định Chiến lược là kim chỉ nam cho mọi hoạt động xây dựng và phát triển Trung tâm PIM giai đoạn 2015-2020 và định hướng đến 2030.

                        
         

PGS.TS Nguyễn Tùng Phong – Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

 Phát biểu tại Lễ công bố quyết định phê duyệt chiến lược

                        

Ths Vũ Văn Hài – Phó ban kế hoạch tổng hợp

 đọc quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân giai đoạn 2015-2020 định hướng đến 2030 

 

                        

PGS. TS Trần Chí Trung – Phó giám đốc Phụ trách trung tâm tiếp nhận quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân giai đoạn 2015-2020 định hướng đến 2030
Mới hơn bài này
Các bài đã đăng

activities pictures

Slideshow image

surveys

What do you think about this website's design?Where are you from
Cuộc sống quanh ta

Tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Đông Nam Bộ”
Thực hiện Kế hoạch triển khai một số hoạt động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, ngày 12/9, tại ...

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Sáng 11/8, tại Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng ...