» Cơ sở khoa học xác định chế độ tưới hợp lý cho cây hồ tiêu giai đoạn kinh doanh vùng Tây Nguyên 05-06-2019 » MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG TỈNH BẮC KẠN–BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THÔN NÀ CẰM, XÃ CÔN MINH, HUY 10-05-2019 » THỰC TRẠNG CÔNG TRÌNH THU TRỮ NƯỚC PHỤC VỤ DÂN SINH VÙNG TÂY BẮC VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TRÌNH 08-05-2019 » THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CÁN BỘ 26-03-2019 » TRUNG TÂM PIM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019 01-03-2019 » . HỘI THẢO CUỐI KỲ “TƯ VẤN HỖ TRỢ KHẢO SÁT, THIẾT KẾ KÊNH NỘI ĐỒNG KHU TƯỚI ĐỨC HÒA” 28-01-2019 » Nghiệm thu cấp Bộ đề tài “Nghiên cứu mô hình và giải pháp thúc đẩy xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên” 22-01-2019 » Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 07-01-2019 » Nghiệm thu chính thức đề tài nghiên cứu cấp Thành phố: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp công nghệ khai thác nguồn nước và hệ thống tưới hợp lý cho vùng bãi sông trên địa bàn Hà Nội 30-11-2018 » Hội thảo một số kết quả nghiên cứu về mô hình và giải pháp thúc đẩy xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên 22-11-2018
TRUNG TÂM PIM VINH DỰ ĐÓN NHẬN CỜ THI ĐUA CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Trung tâm Tư vấn Quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân trực thuộc Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 4579/QĐ-BNN-TCCB ngày 22/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tư vấn Quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân.

Với số lượng dưới 10 cán bộ từ ngày thành lập, hiện nay, Trung tâm đã có số lượng 28 cán bộ, trong đó có 01 PGS.TS, 20 thạc sĩ, 1 cán bộ đang theo học cao học tại nước ngoài, 2 cán bộ đang học cao học tại Trường Đại học thủy lợi, 3 cán bộ có trình độ đại học và 01 lái xe

Trong những năm gần đây, Trung tâm luôn luôn bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; bám sát vào các Đề án, Chương trình của Chính phủ và các Bộ ngành; bám sát vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng ủy-Ban Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam,  đã tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ KHCN nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy phát triển PIM theo cả chiều rộng và chiều sâu, như xã hội hóa quản lý hệ thống thủy lợi nội đồng, phát triển các mô hình cộng đồng chủ động phòng tránh giảm nhẹ thiên tai thích ứng biến đổi khí hậu, các mô hình cộng đồng quản lý hồ đập nhỏ; các giải pháp nâng cao hiệu quả và hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tái cơ cấu ngành nông nghiệp phục vụ xây dựng nông thôn mới. Trung tâm cũng đã tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành một số chính sách về phân cấp chuyển giao quản lý công trình thủy lợi, thủy lợi nội đồng, xây dựng nông thôn mới, hợp tác công tư, miễn giảm thủy lợi phí, sổ tay hướng dẫn quy trình phát triển PIM, chiến lược phát triển PIM của Viện... Bên cạnh đó, Trung tâm luôn luôn giữ mối quan hệ hợp tác nghiên cứu tốt với các tổ chức trong và ngoài nước như Viện Quản lý nước Quốc tế (IWMI), IRRI, mạng lưới PIM Quốc tế (INPIM), Đại học tổng hợp Tsukuba Nhật Bản, học viện AIT Thái Lan, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào và các tổ chức phi chính phủ như WB, ADB, BTC, JICA, CIDA, AFD…

 

Trong 10 năm xây dựng và phát triển; tập thể, cán bộ viên chức và người lao động trong Trung tâm đã được Đảng, Nhà nước, Bộ ngành và Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam ghi nhận với việc trao nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý cho tập thể và cá nhân. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Trung tâm đã vịnh dự đón nhận Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quyết định số 5313/QĐ – BNN – TCCB ngày 22/12/2015.

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng

activities pictures

Slideshow image

surveys

What do you think about this website's design?Where are you from
Cuộc sống quanh ta

Khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Trung Bộ”
Sáng 6/11/2018, tại thành phố Thanh Hóa, Tổng cục Thủy lợi tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý khai ...

Tầm nhìn và giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp thông minh và bền vững
Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, ngày 21/8/2018, Bộ Kế hoạch ...