Hội nghị triển khai thi hành Luật Thủy lợi
Ngày 25/8/2017, Tổng cục Thuỷ lợi tổ chức “Hội nghị triển khai thi hành Luật Thủy lợi” tại Ninh Thuận.

                

            Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi Nguyễn Văn Tỉnh chủ trì Hội nghị

       Tham dự Hội nghị có đại diện một số cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chi cục Thủy lợi, Công ty Khai thác công trình thủy lợi của 17 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên (từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận).

       Hội nghị đã nghe phổ biến nội dung cơ bản của Luật Thủy lợi, điểm mới của Luật, như: Bổ sung quy định về Quy hoạch, kế hoạch và chiến lược, thích ứng với biến đổi khí hậu; quy định về xã hội hóa hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý khai thác; quy định về Chủ quản lý công trình thủy lợi là cơ quan quản lý nhà nước; giá dịch vụ thủy lợi thay cho thủy lợi phí; quy định về áp dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng nước hiệu quả; quy định về Thủy lợi nhỏ nội đồng…
      
                

        Các đại biểu thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thủy lợi, bao gồm: Dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thủy lợi; dự thảo Nghị định về Quản lý an toàn đập; dự thảo Nghị định quy định hỗ trợ phát triển hệ thống thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

       Kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tỉnh chỉ đạo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Luật Thủy lợi tại địa phương kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả./.
                                                      Nguồn:  Trang tin điện tử Tổng cục Thủy lợi


Mới hơn bài này
Các bài đã đăng

ảnh hoạt động

Slideshow image

Trưng cầu ý kiến

Bạn thấy giao diện website này thế nào?
Đang truy cập website này, bạn là:
Cuộc sống quanh ta

Tầm nhìn và giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp thông minh và bền vững
Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, ngày 21/8/2018, Bộ Kế hoạch ...

Tổng kết chương trình KH-CN phục vụ NTM: Các đề tài, dự án đều hiệu quả
Đánh giá về chương trình khoa học công nghệ (KH-CN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2017, Bộ NN-PTNT ...