Xây dựng mô hình quản lý các công trình thuỷ lợi liên xã
Bài báo này phân tích hiệu quả quản lý tưới của 3 mô hình quản lý công trình thuỷ lợi liên xã là: (1) Mô hình Công ty KTCTTL Sông Chu quản lý kênh B15a, (2) Mô hình Hội dùng nước kênh B8a và (3) Mô hình Ban quản lý công trình thuỷ lợi Ngòi Là. Mô hình đầu tiên là rất phổ biến ở hầu hết các hệ thống thuỷ lợi ở nước ta, trong khi đó 2 mô hình sau là các tổ chức dùng nước mới được thành lập trong những năm gần đây. Dựa trên kết quả xác định hiệu quả quản lý tưới ở các mô hình quản lý này, các tác giả đề xuất một số giải pháp xây dựng mô hình quản lý hiệu quả và bền vững các công trình thuỷ lợi liên xã.
XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI LIÊN XÃ

TS. Trần Chí Trung

Viện Khoa học Thuỷ lợi

ThS. Nguyễn Văn Sinh

Công ty xây dựng thuỷ lợi Thanh Hoá


Hầu hết các công trình thuỷ lợi do chính phủ quản lý ở các nước đang phát triển có hiệu quả tưới rất thấp mà nguyên nhân cơ bản đối với hiệu quả thấp là do yếu tố thể chế hơn là yếu tố kỹ thuật . Do vậy cần phải nghiên cứu tìm ra mô hình quản lý thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả của các hệ thống tưới.

Hệ thống tổ chức quản lý các công trình thuỷ lợi phổ biến ở nước ta hiện nay là các Công ty khai thác công trình thuỷ lợi (KTCTTL) quản lý công trình đầu mối, hệ thống kênh chính và kênh cấp 2, trong khi đó hệ thống kênh cấp 3 do các tổ chức thuỷ nông cơ sở (các tổ chức hợp tác dùng nước) quản lý. Với sự tham gia của các tổ chức hợp tác dùng nước, có thể nói rằng thể chế cho cộng đồng tham gia vào quản lý tưới đã được thiết lập ở mô hình này và nếu được phát triển thích hợp, mô hình này sẽ tạo được khung thể chế cho việc nâng cao hiệu quả tưới của các hệ thống thuỷ nông. Đặc điểm nổi bật  nhất của mô hình này là quản lý hệ thống kênh dựa trên cơ sở ranh giới hành chính. Do vậy, mô hình này hoạt động rất tốt ở những hệ thống nằm gọn trong một xã. Tuy nhiên, mô hình này còn tồn tại rất nhiều vấn đề về các hoạt động quản lý tưới đối với những hệ thống thuỷ lợi phục vụ tưới tiêu cho liên xã...

Kích chuột vào đây để xem chi tiết (file pdf)

Tuyến kênh chính của hệ thống thủy lợi Nha Trinh - Lâm Cấm , tỉnh Ninh Thuận
Mới hơn bài này
Các bài đã đăng

activities pictures

Slideshow image

surveys

What do you think about this website's design?Where are you from
Cuộc sống quanh ta

Tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Đông Nam Bộ”
Thực hiện Kế hoạch triển khai một số hoạt động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, ngày 12/9, tại ...

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Sáng 11/8, tại Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng ...