MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỪ THỰC TIỄN THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG MÔ HÌNH NÔNG THÔN MỚI CẤP XÃ
Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới (NTM) cấp xã tại 11 xã điểm đã đi đến giai đoạn kết thúc. Để rút ra bài học kinh nghiệm, triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, việc nghiên cứu đánh giá kết quả chương trình thí điểm là hết sức cần thiết. Bài báo này giới thiệu những kết quả và hạn chế trong quá trình thực hiện thí điểm với phương pháp đánh giá có sự tham gia (PRA) và đề xuất một số ý kiến về giải pháp xây dựng NTM.

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng

activities pictures

Slideshow image

surveys

What do you think about this website's design?Where are you from
Cuộc sống quanh ta

Khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Trung Bộ”
Sáng 6/11/2018, tại thành phố Thanh Hóa, Tổng cục Thủy lợi tổ chức khai giảng lớp tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý khai ...

Tầm nhìn và giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp thông minh và bền vững
Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, ngày 21/8/2018, Bộ Kế hoạch ...