Quyết định ban hành quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày 18/6/2014,Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định 1349/QĐ-BNN-KH công bố chương trình thực hiện quy định về quản lý quy hoạch ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
 Quyết định này quy định việc quản lý các dự án quy hoạch ngành nông nghiệp và PTNT do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý. Nhằm mục đích xây dựng cơ chế quản lý công tác quy hoạch phù hợp với yêu cầu đổi mới quản lý Nhà nước,không ngừng nâng cao chất lượng quy hoạch trên cơ sở thay đổi nội dung và phương pháp quy hoạch.
 Mặt khác, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan quản lý ngành ,phân rõ chức năng và trách nhiệm của cơ quan tư vấn với cơ quan quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch; từng bước mở rộng sự tham gia của các tổ chức, chuyên gia tư vấn trong tất cả các khu vực vào quá trình lựa chọn danh mục dự án.
 Xem chi tiết tại đây.

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng

activities pictures

Slideshow image

surveys

What do you think about this website's design?Where are you from
Cuộc sống quanh ta

Tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Đông Nam Bộ”
Thực hiện Kế hoạch triển khai một số hoạt động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, ngày 12/9, tại ...

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Sáng 11/8, tại Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng ...