Quyết định ban hành quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngày 18/6/2014,Bộ NN&PTNT đã ban hành Quyết định 1350/QĐ-BNN-KH công bố chương trình thực hiện quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  Quyết định này quy định việc quản lý công tác điều tra cơ bản ngành NN & PTNT, tạo một cơ chế quản lý công tác ĐTCB phù hợp với yêu cầu đổi mới quản lý nhà nước, không ngừng nâng cao chất lượng công tác ĐTCB, phục vụ  xây dựng cơ sở dữ liệu ngành và xây dựng các chỉ số thống kê ngành. 
  Mặt khác quy định còn phân rõ chức năng và trách nhiệm của cơ quan tư vấn với cơ quan quản lý nhà nước trong công tác ĐTCB. Tạo điều kiện và khuyến khích các tổ chức tư vấn trong tất cả các khu vực tham gia vào quá trình lựa chọn danh mục dự án, tuyển chọn tư vấn, thẩm định Đề cương - Dự toán, điều tra,thẩm định, nghiệm thu kết quả ĐTCB và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, phục vụ công tác quản lý, xây dựng chính sách, chiến lược và kế hoạch phát triển ngành.
Xem chi tiết tại đây.

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng

activities pictures

Slideshow image

surveys

What do you think about this website's design?Where are you from
Cuộc sống quanh ta

Tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Đông Nam Bộ”
Thực hiện Kế hoạch triển khai một số hoạt động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, ngày 12/9, tại ...

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Sáng 11/8, tại Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng ...