» Tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Đông Nam Bộ” 17-09-2019 » Chuyến tiếp sức học sinh vùng cao đến trường tại Mường Khương-tỉnh Lào Cai 11-09-2019 » Lễ công bố quyết định Bổ nhiệm Trưởng Phòng Hợp tác và Phát triển Tổ chức Dùng nước 29-08-2019 » Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 14-08-2019 » Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng Chương trình NTM khu vực miền núi phía Bắc 07-08-2019 » Hội thảo “Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tôm sinh thái, lúa hữu cơ vùng ven biển Tây-ĐBSCL” 05-07-2019 » GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐÊ BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 02-07-2019 » Cơ sở khoa học xác định chế độ tưới hợp lý cho cây hồ tiêu giai đoạn kinh doanh vùng Tây Nguyên 05-06-2019 » MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG TỈNH BẮC KẠN–BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH THÔN NÀ CẰM, XÃ CÔN MINH, HUY 10-05-2019 » THỰC TRẠNG CÔNG TRÌNH THU TRỮ NƯỚC PHỤC VỤ DÂN SINH VÙNG TÂY BẮC VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TRÌNH 08-05-2019
Dự thảo tiêu chuẩn cơ sở: Tổ chức dùng nước quản lý công trình Thủy lợi

  Thực hiện quy định tại Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại Văn bản số 2543/BNN-VP ngày 29/5/2014 về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trung tâm PIM  thuộc Viện khoa học thủy lợi Việt Nam được giao nhiệm vụ xây dựng “Tiêu chuẩn cơ sở tổ chức dùng nước quản lý công trình thủy lợi”, TCCS…..2014: Tổ chức dùng nước quản lý công trình thủy lợi là tiêu chuẩn cơ sở được xây dựng mới nhằm yêu cầu các tổ chức dùng nước cần đạt được để quản lý công trình thủy lợi hiệu quả, bền vững

   Đến nay, bản dự thảo tiêu chuẩn đã hoàn thiện dự thảo lần 4 sau khi lấy ý kiến các Ban ngành, các chuyên gia, Trung tâm PIM đang tiếp tục triển khai lấy ý kiến ở một số xã điển hình để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp từng trường hợp cụ thể và trình Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành trong năm 2014.
   Các ý kiến góp ý gửi về : /web/SendMail.aspx   trước ngày 15/11/2014

Văn bản hướng dẫn : Xem chi tiết tại đây Tieu_chuan_TCDN 2014.pdf

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng

activities pictures

Slideshow image

surveys

What do you think about this website's design?Where are you from
Cuộc sống quanh ta

Tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Đông Nam Bộ”
Thực hiện Kế hoạch triển khai một số hoạt động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, ngày 12/9, tại ...

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Sáng 11/8, tại Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng ...