ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM TƯ VẤN PIM LẦN THỨ 3 (Nhiệm kỳ 2015-2020)
Ngày 05/05/2015 thực hiện Chỉ đạo của Công đoàn Viện KHTL Việt Nam, Công đoàn Trung tâm tư vấn PIM tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2015- 2020

Tới tham dự Đại hội đồng chí Trần Thị Lệ - Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam; Ban lãnh đạo Trung tâm Tư vấn PIM và toàn thể các công đoàn viên Trung tâm.

Sau phần khai mạc, Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Tư vấn PIM báo cáo tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn Trung tâm Tư vấn PIM nhiệm kỳ 2012-2015 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020.                             


Đồng chí: Nguyễn Xuân Thịnh – Chủ tịch công đoàn cơ sở Trung tâm đọc báo cáo tổng kết

    
Đại hội cũng đã
nghe đồng chí Phạm Lan Hương - Ủy viên ban chấp hành Công đoàn Trung tâm đọc Báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2015. 
                            


Đồng chí: Phạm Lan Hương - Ủy viên ban chấp hành công đoàn Trung tâm đọc báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2013 - 2015

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công đoàn trung tâm tư vấn PIM đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ viên chức; tham gia kiểm tra, giám sát và phối hợp với thủ trưởng cơ quan thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, cán bộ viên chức. Phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức hàng năm; tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; công tác cải cách hành chính; thực hành tiết kiệm; chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ và củng cố kịp thời bộ máy hoạt động của công đoàn cơ sở, chỉ đạo tốt đại hội công đoàn cơ sở theo kế hoạch. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, chú trọng đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề đạt được hiệu quả cao.

Tiếp theo đó Đại hội đã thảo luận về các báo cáo và lắng nghe, ghi nhận ý kiến góp ý, tâm tư nguyện vọng của các công đoàn viên.


Các đoàn viên công đoàn phát biểu ý kiến thảo luận tại đại hội

Phát biểu tại đại hội,
đồng chí Trần Chí Trung bí thư Chi ủy – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm mong muốn Công đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ; đề xuất và thực hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả lao động, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đảm bảo cho các đoàn viên công đoàn yên tâm công tác


Đồng chí: Trần Chí Trung – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm phát biểu tại đại hội

Cũng tại Đại hội, đồng chí Trần Thị Lệ - Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, ghi nhận các thành tích của Trung tâm trong hoạt động công đoànmong muốn Công đoàn Trung tâm tiếp tục có những phong trào thi đua lao động, học tập và đóng góp cho các phong trào chung của Viện.

                                


  Đồng chí: Trần Thị Lệ  – Phó Chủ tịch công đoàn Viện KHTLVN phát biểu ý kiến
       
          Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở của Trung tâm nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 3 đồng chí, và
cũng đã bầu ra một đoàn đại biểu gồm 5 đồng chí đại diện cho ý chí và nguyện vọng của công đoàn viên  Trung tâm đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam
lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020

                                


 Lãnh đạo trung tâm tặng hoa Ban chấp hành công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sau 3 giờ làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc và xây dựng, Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Tư vấn PIM đã diễn ra  thành công tốt đẹp.

Mới hơn bài này
Các bài đã đăng

activities pictures

Slideshow image

surveys

What do you think about this website's design?Where are you from
Cuộc sống quanh ta

Tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Đông Nam Bộ”
Thực hiện Kế hoạch triển khai một số hoạt động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, ngày 12/9, tại ...

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Sáng 11/8, tại Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng ...