Bài viết & Ấn phẩm

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO (ANN) TRONG DỰ BÁO LƯU LƯỢNG NƯỚC ĐẾN HỒ CHỨA CỬA ĐẠT
avatar Dự báo lưu lượng nước đến hồ chứa có ý nghĩa rất quan trọng trong việc vận hành an toàn hồ chứa và phân phối nước hợp lý cho các nhu cầu sử dụng nước . Do vậy, đã có nhiều nghiên cứu nâng cao độ tin cậy của việc dự báo lượng nước đến phục vụ cho công tác quản lý, vận hành hồ chứa. Do đó mục tiêu chính của nghiên cứu này là ứng dụng mạng thần kinh nhân tạo truyền thẳng nhiều lớp (ANN) sử dụng thuật toán lan truyền ngược để dự báo lưu lượng nước đến hồ chứa Cửa Đạt trước 3 ngày trên cơ sở phân tích, đánh giá hai kịch bản: (1) Dự báo lưu lượng đến hồ chỉ xét đến yếu tố lưu lượng dòng chảy và (2) xét đến yếu tố lưu lượng dòng chảy và yếu tố lượng mưa. Kết quả cho thấy, khi có xét thêm yếu tố lượng mưa cho độ chính xác cao hơn.
NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TIÊU CHÍ QUY HOẠCH THIẾT KẾ CÁNH ĐỒNG LỚN SẢN XUẤT LÚA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
avatar Bài viết đề cập đến quá trình triển khai xây dựng cánh đồng lớn sản xuất lúa và nêu những tồn tại trong quá trình thực hiện đòi hỏi phải có tiêu chí rõ ràng, cụ thể dựa trên cơ sở phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc quy hoạch bố trí đồng ruộng, thực tiễn tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tại hai vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng Sông Cửu Long
Ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng hệ thống thủy nông phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn
avatar Bài báo này phân tích các kết quả áp dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thủy nông, từ đó khuyến cáo danh mục công nghệ áp dụng về lĩnh vực thủy nông phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới
Liên kết vùng trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam (Qua nghiên cứu trường hợp đồng bằng sông Cửu Long)
avatar Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là 1 trong 3 đồng bằng của thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH), nước biển dâng. Để tồn tại, phát triển an toàn, trù phú và bền vững trong tương lai, phải có hành động khẩn cấp, nhưng trên cơ sở định hướng, tầm nhìn dài hạn, tiếp cận đa ngành, tiếp cận vùng, liên vùng và quốc gia. Cần thực thi các giải pháp công trình, phi công trình, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc“không hối tiếc” trước một tương lai không chắc chắc. Bài viết này phân tích đánh giá các ảnh hưởng của BĐKH đến vùng đồng bằng sông Cửu Long; Thực trạng ứng phó với BĐKH và trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường liên kết vùng trong ứng phó với BĐKH ở ĐBSCL. REGIONAL LINKAGE IN RESPOND TO CLIMATE CHANGE IN VIETNAM (a case study in Mekong River Delta) This research is implemented under the framework of the State-level project entitled “Research on building regional linkage mechanism and policy in respond to climate change in Vietnam”. Project code: BDKH.
Khi lòng dân đã thuận: 'Dân tin - động lực phát triển bền vững nông thôn mới’ (15/06/2015)
avatar Trong bài phỏng vấn báo Nông nghiệp, ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng-Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chia sẻ: “Hiếm có một Chương trình MTQG nào mà thu hút được cả hệ thống chính trị vào cuộc rốt ráo và sự đồng thuận đến tuyệt đại đa số của người dân như Chương trình xây dựng NTM” Từ những gì hiện hữu sau gần 5 năm đi vào thực hiện, ông Lộc cho rằng đây sẽ là chương trình lan tỏa khắp mọi làng quê Việt Nam với một sức sống bền vững chưa từng có
TỔNG KẾT THI HÀNH PHÁP LỆNH KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN (Tư liệu của Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp & PTNT))
avatar Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi, văn bản pháp luật quan trọng về thủy lợi, được Ủy ban Thường vụ Quốc Hội Khóa IX thông qua ngày 31 tháng 8 năm 1994 và được Quốc hội khóa X bổ sung, điều chỉnh và chính thức thông qua Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL- UBTVQH ngày 04 tháng 4 năm 2001. Được ban hành đầu tiên từ năm 1994, từng bước được hoàn thiện qua lần sửa đổi, bổ sung năm 2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Pháp lệnh đã góp phần quan trọng trong công tác định hướng, phục vụ sản xuất đời sống, dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hội nhập. Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển thủy lợi, hàng năm các cấp từ trung ương đến địa phương đã chỉ đạo và triển khai tổng kết đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, xác định nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục và xây dựng kế hoạch cho năm tiếp theo
“NẾU LÀM THÌ SẼ ĐƯỢC” VÀ “CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC”- KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MỚI TỪ PHONG TRÀO SAEMAUL UNDONG HÀN QUỐC
avatar Hàn Quốc là đất nước có nhiều nét tương đồng về lịch sử và văn hóa với Việt Nam, cũng từng trải qua thời kỳ chiến tranh gian khổ, nhiều mất mát hy sinh như dân tộc Việt Nam. Sau chiến tranh Triều Tiên, Hàn Quốc bị phá hủy gần như hoàn toàn, là nước nghèo nhất thế giới (vào những năm 1950), người dân mất hoàn toàn hy vọng vào tương lai, rượu chè, cờ bạc tràn lan và chỉ trông chờ viện trợ từ bên ngoài. Hàn Quốc nghèo về tài nguyên thiên nhiên, phần lớn diện tích đất nước là đồi núi hiểm trở, chỉ có khoảng 22% tổng diện tích đất có thể canh tác; khí hậu khắc nghiệt, không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, mùa đông lạnh giá kéo dài từ tháng 12 đến tháng 3. Vậy sức mạnh nào đã đưa Hàn Quốc trở thành một cường quốc có nền kinh tế đứng thứ 12(xếp hạng năm 2013) trên Thế giới? Đó chính là những chính sách phát triển kinh tế mạnh mẽ với “quyết tâm chính trị cao” và “có sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ”, trong đó nổi bật nhất là các chính sách đầu tư phát triển công nghiệp và phát huy nội lực
MÔ HÌNH CỘNG ĐỒNG QUẢN LÝ KHAI THÁC VÀ PHÒNG TRÁNH RỦI RO THIÊN TAI HỒ CHỨA NHỎ TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG
avatar Hiện nay, nhiều công trình hồ chứa nhỏ đang có nguy cơ mất an toàn, đe dọa đến đời sống cũng như sinh kế của người dân, đặc biệt là tại khu vực Trung Bộ, nơi tập trung nhiều công trình và là địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng thiên tai, lũ bão. Bài báo này sẽ tập trung vào phân tích thực trạng, khó khăn và tồn tại của các mô hình cộng đồng quản lý hồ chứa, từ đó đề xuất giải pháp về tổ chức quản lý hồ chứa phù hợp với các địa phương. Đây là một trong các kết quả của nhiệm vụ “Xây dựng mô hình cộng đồng chủ động phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu” do Trung tâm Tư vấn PIM thực hiện.
MÔ HÌNH QUẢN LÝ TƯỚI HIỆU QUẢ CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
avatar Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng kinh tế trọng điểm về sản xuất nông nghiệp của đất nước, trong đó các hệ thống thủy lợi có vai trò quan trọng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hệ thống tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi từ cấp tỉnh đến địa phương còn nhiều bất cập, chưa phát huy hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi của vùng. Bài viết này giới thiệu khái quát về thực trạng quản lý thủy nông và đề xuất một số giải pháp phát triển mô hình quản lý tưới phát huy sự tham gia của người dùng nước cho vùng ĐBSCL.
SÁCH MỚI: SỔ TAY CỦNG CỐ, THÀNH LẬP TỔ CHỨC HỢP TÁC DÙNG NƯỚC
avatar Tháng 3/2010, Nhà xuất bản Nông nghiệp vừa mới phát hành cuốn Sổ tay hướng dẫn với tựa đề “Củng cố, thành lập tổ chức hợp tác dùng nước” do Trung tâm tư vấn Quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm tư vấn PIM) biên soạn. Đây là cuốn sổ tay chủ yếu sử dụng cho người hướng dẫn.
<< Trang trước Trang sau >>

activities pictures

Slideshow image

surveys

What do you think about this website's design?Where are you from
Cuộc sống quanh ta

Tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở khu vực Đông Nam Bộ”
Thực hiện Kế hoạch triển khai một số hoạt động thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, ngày 12/9, tại ...

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí Thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Sáng 11/8, tại Hải Dương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng ...