Khoa học công nghệ

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN PIM VÀ GIẢI PHÁP THÀNH LẬP, CỦNG CỐ TỔ CHỨC THỦY LỢI CƠ SỞ
avatar Tóm tắt: Các tổ chức thủy lợi cơ sở có vai trò quan trọng trong quản lý khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Bài báo này đánh giá thực trạng tổ chức và hoạt động của các tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở các vùng miền, kết quả nghiên cứu phát triển PIM, các mô hình PIM hiệu quả, từ đó đề xuất một số giải pháp thành lập củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở. Các giải pháp thành lập củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở được rút ra từ cơ sở khoa học và thực tiễn sẽ giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước về thủy lợi, các địa phương thành lập, củng cố kiện toàn các tổ chức thủy lợi cơ sở phù hợp với Luật thủy lợi. Từ khóa: Tổ chức thủy lợi cơ sở, thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, mô hình PIM
THAM QUAN HỌC TẬP MÔ HÌNH TỔ CHỨC THỦY LỢI CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG TẠI LĨNH NAM- HOÀNG MAI- HÀ NỘI
avatar Với mục tiêu Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình, truyền thông về xây dựng nông thôn mới; Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập người dân. Trung tâm tư vấn Quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm PIM) được Tổng cục Thủy lợi giao nhiệm vụ “Hỗ trợ mô hình tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý hệ thống tưới tiết kiệm nước tập trung, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho vùng chuyên canh rau màu tại một số xã huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương”.
Giải pháp công trình khai thác nguồn nước mặt, nước ngầm phục vụ tưới nông nghiệp vùng đất bãi sông Hà Nội
avatar Thành phố Hà Nội có diện tích đất vùng bãi sông lớn và màu mỡ, tuy nhiên cho đến nay tỉ lệ diện tích được tưới mới đạt 66,7% nên chưa phát huy được lợi thế phát triển nông nghiệp của vùng. Điều tra thực trạng sản xuất vùng bãi và đánh giá về khả năng nguồn nước mặt, nước ngầm, từ đó đề xuất giải pháp khai thác hợp lý với cả hai nguồn nước. Giải pháp công trình để có thể khai thác nguồn nước sông trong điều kiện mực nước hạ thấp; Giải pháp khai thác nguồn nước ngầm phù hợp với các quy mô diện tích tưới và đối tượng sản xuất vùng đất bãi. Sử dụng hài hòa nguồn nước mặt và nước ngầm là giải pháp khai thác phát triển bền vững trong bối cảnh khan hiếm, suy giảm nguồn nước như hiện nay.
Hội nghị khởi động hợp phần Khảo sát, thiết kế kênh nội đồng khu tưới Đức Hòa
“DA thủy lợi Phước Hòa được TK để chuyển nước từ hồ Phước Hòa trên Sông Bé về hồ Dầu Tiếng, cấp nước công nghiệp và sinh hoạt cho TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, cấp nước tưới cho 27.281ha, trong đó khu tưới Đức Hòa: 10.181ha Nguồn vốn: ADB (150 triệu USD) AFD (50,1 triệu EURO) và đối ứng trong nước: Tiểu dự án Thủy lợi Đức Hòa (khu tưới Đức Hòa) được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn hệ thống kênh từ kênh chính đến kênh cấp ba (126 tuyến kênh với tổng chiều dài 182,9 km, 838 công trình trên kênh). Theo thỏa ước quốc tế giữa Nhà tài trợ và Chính phủ, các quyết định của Bộ NN&PTNT thì kênh nội đồng sẽ do người dân tự đầu tư, xây dựng, nhưng có sự hỗ trợ kỹ thuật (khảo sát, thiết kế mẫu) do đơn vị tư vấn thực hiện (CPIM)”
Kết quả Hỗ trợ quản lý nước trong dự án Cải Thiện Nông Nghiệp Có Tưới Việt Nam (WB7)
avatar Công tác cải thiện nông nghiệp có tưới ở Việt Nam trong thời gian qua mặc dù đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều thách thức liên quan tới cơ sở hạ tầng và công tác quản lý tưới. Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới ” ra đời trong bối cảnh này nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cấp, cải tiến các hệ thống tưới tiêu và cải thiện công tác cung cấp dịch vụ tưới , góp phần nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, cải thiện môi trường, sinh kế của người dân. Bài viết này giới thiệu kết quả thực hiện hợp phần “Hỗ trợ quản lý nước”của các chuyên gia tư vấn cá nhân cho 6 tỉnh trong vùng dự án. Từ khóa: Cải thiện nông nghiệp có tưới, hỗ trợ quản lý tưới, hiện đại hóa thủy lợi, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức dùng nước
Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốk, tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào
avatar Bài báo giới thiệu dự án thủy lợi xây dựng tại nước CHDCND Lào bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Việt Nam, những kết quả tính toán của dự án giai đoạn lập Dự án đầu tư, năm 2017
Một số giải pháp cải thiện dịch vụ quản lý thủy nông để nâng cao hiệu quả sử dụng nước vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên
avatar Bài báo này trình bầy một số giải pháp cải thiện dịch vụ quản lý thủy nông để nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các khu vực chịu ảnh hưởng của hạn hán vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên, bao gồm 5 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk và Đắk Nông
Cộng đồng tham gia thiết kế công trình thủy lợi tại khu tưới Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
avatar Quản lý thủy nông có sự tham gia- PIM là nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của cộng đồng và các bên liên quan trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nước ở các hệ thống thủy nông. Tuy nhiên, phát triển PIM trong thời gian qua thường mới chỉ coi trọng việc thành lập, củng cố các tổ chức dùng nước mà ít phát huy vai trò của cộng đồng trong các khía cạnh khác của PIM , như thiết kế, xây dựng công trình, đặc biệt là thiết kế công trình thủy lợi ....do đó, hiệu quả của nhiều chương trình, dự án đầu tư công trình thủy lợi chưa đạt được như mong muốn. Bài viết này giới thiệu về phương pháp thiết kế có sự tham gia của cộng đồng ở khu tưới mẫu Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Mô hình quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long
avatar Nghiên cứu quản lý bền vững RNM ven biển là hết sức cần thiết, nhằm bảo vệ, khôi phục và phát triển hệ thống rừng ven biển, sử dụng đất một cách hiệu quả, cân bằng được các hệ sinh thái. Quản lý ven biển ngày càng nhấn mạnh đến sự tham gia của người dân, nhận thức về sinh thái, tăng cường quản lý tổng hợp giữa các ngành, giảm bớt các giải pháp công trình trong quá trình quản lý bờ biển nhằm quản lý hiệu quả tất cả các mục đích sử dụng và các phát triển vùng ven biển, trong đó quản lý rừng ngập mặn là yếu tố quan trọng nhất.
Mô hình xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc
avatar . Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu mô hình xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ vùng MNPB nhằm quản lý hiệu quả và bền vững công trình thủy lợi, phục vụ phát triển nông nghiệp và dân sinh là vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
<< Trang trước Trang sau >>

ảnh hoạt động

Slideshow image

Trưng cầu ý kiến

Bạn thấy giao diện website này thế nào?
Đang truy cập website này, bạn là:
Cuộc sống quanh ta

Tầm nhìn và giải pháp ứng dụng khoa học và công nghệ trong phát triển nông nghiệp thông minh và bền vững
Trong khuôn khổ các hoạt động của Chương trình Kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, ngày 21/8/2018, Bộ Kế hoạch ...

Tổng kết chương trình KH-CN phục vụ NTM: Các đề tài, dự án đều hiệu quả
Đánh giá về chương trình khoa học công nghệ (KH-CN) phục vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2011 - 2017, Bộ NN-PTNT ...