Khoa học công nghệ

Kết quả Hỗ trợ quản lý nước trong dự án Cải Thiện Nông Nghiệp Có Tưới Việt Nam (WB7)
avatar Công tác cải thiện nông nghiệp có tưới ở Việt Nam trong thời gian qua mặc dù đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều thách thức liên quan tới cơ sở hạ tầng và công tác quản lý tưới. Dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới ” ra đời trong bối cảnh này nhằm hỗ trợ Việt Nam nâng cấp, cải tiến các hệ thống tưới tiêu và cải thiện công tác cung cấp dịch vụ tưới , góp phần nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, cải thiện môi trường, sinh kế của người dân. Bài viết này giới thiệu kết quả thực hiện hợp phần “Hỗ trợ quản lý nước”của các chuyên gia tư vấn cá nhân cho 6 tỉnh trong vùng dự án. Từ khóa: Cải thiện nông nghiệp có tưới, hỗ trợ quản lý tưới, hiện đại hóa thủy lợi, kế hoạch sản xuất kinh doanh, tổ chức dùng nước
Xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốk, tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị Việt – Lào
avatar Bài báo giới thiệu dự án thủy lợi xây dựng tại nước CHDCND Lào bằng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Việt Nam, những kết quả tính toán của dự án giai đoạn lập Dự án đầu tư, năm 2017
Một số giải pháp cải thiện dịch vụ quản lý thủy nông để nâng cao hiệu quả sử dụng nước vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên
avatar Bài báo này trình bầy một số giải pháp cải thiện dịch vụ quản lý thủy nông để nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các khu vực chịu ảnh hưởng của hạn hán vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên, bao gồm 5 tỉnh: Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk và Đắk Nông
Cộng đồng tham gia thiết kế công trình thủy lợi tại khu tưới Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh
avatar Quản lý thủy nông có sự tham gia- PIM là nhằm tăng cường vai trò, trách nhiệm của cộng đồng và các bên liên quan trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng nước ở các hệ thống thủy nông. Tuy nhiên, phát triển PIM trong thời gian qua thường mới chỉ coi trọng việc thành lập, củng cố các tổ chức dùng nước mà ít phát huy vai trò của cộng đồng trong các khía cạnh khác của PIM , như thiết kế, xây dựng công trình, đặc biệt là thiết kế công trình thủy lợi ....do đó, hiệu quả của nhiều chương trình, dự án đầu tư công trình thủy lợi chưa đạt được như mong muốn. Bài viết này giới thiệu về phương pháp thiết kế có sự tham gia của cộng đồng ở khu tưới mẫu Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Mô hình quản lý rừng ngập mặn dựa vào cộng đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long
avatar Nghiên cứu quản lý bền vững RNM ven biển là hết sức cần thiết, nhằm bảo vệ, khôi phục và phát triển hệ thống rừng ven biển, sử dụng đất một cách hiệu quả, cân bằng được các hệ sinh thái. Quản lý ven biển ngày càng nhấn mạnh đến sự tham gia của người dân, nhận thức về sinh thái, tăng cường quản lý tổng hợp giữa các ngành, giảm bớt các giải pháp công trình trong quá trình quản lý bờ biển nhằm quản lý hiệu quả tất cả các mục đích sử dụng và các phát triển vùng ven biển, trong đó quản lý rừng ngập mặn là yếu tố quan trọng nhất.
Mô hình xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc
avatar . Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu mô hình xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ vùng MNPB nhằm quản lý hiệu quả và bền vững công trình thủy lợi, phục vụ phát triển nông nghiệp và dân sinh là vấn đề cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.
Thực trạng sản xuất nông nghiệp và giải pháp ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho vùng bãi sông Thành phố Hà Nội
Trên cơ sở kết quả điều tra tại 15 xã vùng bãi sông (Trung tâm PIM, 2016), bài báo này trình bầy kết quả đánh giá thực trạng sản xuất nông nghiệp và áp dụng tưới tiết kiệm nước ở vùng bãi sông, từ đó đề xuất một số giải pháp xây dựng hệ thống tưới tiết kiệm nước, mô hình quản lý và tổ chức sản xuất để khai thác vùng đất phì nhiêu, màu mỡ cho vùng bãi sông phục vụ phát triển các vùng sản xuất hàng hóa trên vùng bãi sông phù hợp với nhu cầu của thị trường và quy hoạch chung của Thành phố.
XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN VÙNG NGUY CƠ NGẬP LỤT CÁC VÙNG TRONG TỈNH NINH BÌNH
Bài báo giới thiệu kết quả xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ ngập lụt trong tỉnh Ninh Bình từ kết quả mô phỏng bằng mô hình thủy lực 1-2 chiều MIKE FLOOD, MIKE 21
Đánh giá hiệu quả hoạt động của các tổ chức dùng nước ở khu mẫu huyện Gia Bình- Tỉnh Bắc Ninh
Trong khuôn khô dự án Tăng cường quản lý nước và Cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Cơ quan phát triển Pháp (AFD) đã tài trợ cho thực hiện hợp phần hỗ trợ thể chế cho nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình. Trung tâm tư vấn PIM được giao thực hiện hợp phần này (2012-2016). Một trong những nhiệm vụ quan trọng của hợp phần này là nhiệm vụ tăng cường năng lực cho các tổ chức dùng nước (TCDN) trong khu mẫu Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Bài báo này trình này kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của các TCDN quản lý khai thác công trình thủy lợi ở khu mẫu Gia Bình
THỰC HIỆN XÃ HỘI HÓA ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ THỦY LỢI THÔNG QUA VIỆC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG AO HỒ NHỎ Ở TỈNH LÂM ĐỒNG
Xã hội hóa trong đầu tư xây dựng, quản lý công trình thủy lợi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Theo hướng này, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Đề án hỗ trợ phát triển ao, hồ nhỏ nhằm mục đích tăng khả năng tích nước và mở rộng diện tích tưới cho các cây trồng có giá trị kinh tế cao là giải pháp quan trọng để phát triển thủy lợi, khắc phục những khó khăn về nguồn nước phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp vùng hạn hán. Bài báo này phân tích kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển hệ thống ao hồ nhỏ ở tỉnh Lâm Đồng
<< Trang trước Trang sau >>

ảnh hoạt động

Slideshow image

Trưng cầu ý kiến

Bạn thấy giao diện website này thế nào?
Đang truy cập website này, bạn là:
Cuộc sống quanh ta

Hệ thống tưới tiên tiến cho hồ tiêu
Dự án tưới tiết kiệm nước, nâng cao năng suất hồ tiêu được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thực hiện với 36 mô hình, ...

Khai mạc Hội nghị các Quan chức cao cấp APEC về Quản lý thiên tai lần thứ 11
Trong khuôn khổ các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam năm 2017, ...