ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP) TRONG LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

Nguyễn Hồng Trường

Trung tâm tư vấn PIM – Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Tóm tắt: Tiếp cận bền vững các dự án phát triển nông thôn, dự án thủy lợi, sự phát triển chỉ có thể bền vững nếu đảm bảo đ­ược đồng thời các mục tiêu về kinh tế, xã hội và môi trư­ờng. Tuy nhiên hiện nay trong giai đoạn lập dự án đầu tư, quá trình đánh giá lựa chọn phương án thiết kế chưa đảm bảo đầy đủ các mục tiêu bền vững. Bằng phương pháp phân tích theo thứ bậc (AHP) có thể xem xét nhiều tiêu chí và có thể kết hợp phân tích các yếu tố định tính lẫn định lượng, sẽ chọn ra được phương án thiết kế tốt nhất thỏa mãn các tiêu chí đặt ra. Dựa trên nguyên tắc so sánh cặp các tiêu chí, phương pháp AHP với 3 bước chính, đó là phân tích, đánh giá và tổng hợp. AHP trả lời các câu hỏi “Chúng ta nên chọn phương án nào?” hay “Phương án nào tốt nhất?”

Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 61

Chi tiết bài viết  kính mời xem file đính kèm dưới đây:

Báo số 61_pdf Phân tích thứ bậc AHP