BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LÀM DỊCH VỤ TƯỚI TIÊU Ở AN GIANG

Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là loại hình hoạt động kinh tế tập thể làm cho việc sản xuất cá thể của các xã viên có sức cạnh tranh hơn, thu nhập xã viên cao hơn trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt, thông qua việc HTXNN cung cấp các dịch vụ đầu vào với giá thấp, chất lượng cao cho các hộ xã viên, qua việc phối hợp kế hoạch sản xuất, kinh doanh của các hộ và tổ chức tiêu thụ sản phẩm của các hộ (Nguyễn Thiện Nhân, 2015). HTXNN Phú Thạnh là một HTX cung cấp dịch vụ tổng hợp. Dịch vụ nòng cốt tưới tiêu cho nông nghiệp (Chiếm 69% tổng doanh thu của HTX) và các dịch vụ vật tư nông nghiệp cho hơn 1.750 hộ dân, lãi suất hàng năm chia cho các xã viên góp vốn đạt trên 50%. HTX qua nhiều năm hoạt động đạt hiệu quả tốt về kênh tế, về xã hội và môi trường, là mô hình HTX thành công tại huyện Phú Tân tỉnh An Giang

Bùi Văn Cường, Trần Văn Lô Ba