Đào Tạo

DỰ ÁN HỖ TRỢ THỦY LỢI VIỆT NAM (VWRAP): HỘI THẢO QUỐC GIA LẦN THỨ II VỀ QUẢN LÝ TƯỚI CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG

DỰ ÁN HỖ TRỢ THỦY LỢI VIỆT NAM (VWRAP): HỘI THẢO QUỐC GIA LẦN THỨ II VỀ QUẢN LÝ TƯỚI CÓ SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG

Hội thảo PIM Quốc gia lần thứ 2 về “Quản lý tưới có sự tham gia của cộng đồng” đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, từ ngày 23 đến ngày 25/12/2009 với mục đích khép lại dự án JSDF-PIM nói riêng, tổng kết nội dung phát triển PIM trong dự án VWRAP nói chung, rút ra các bài học kinh nghiệm và phương …

Hội thảo về vấn đề thực hiện tưới tiết kiệm nước cho cây lúa ở các hệ thống kênh mương

Hội thảo về vấn đề thực hiện tưới tiết kiệm nước cho cây lúa ở các hệ thống kênh mương

Vào ngày 8, 9 tháng 10 năm 2009, Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) đã đăng cai tổ chức Hội thảo về vấn đề thực hiện tưới tiết kiệm nước cho cây lúa ở các hệ thống kênh mương. Hội thảo được phối hợp tổ chức bởi trường đại học Copenhagen, Đan Mạch và Học viện công nghệ châu Á , Thái Lan và được đồng …

HỘI THẢO THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN PIM Ở SƠN LA

HỘI THẢO THỐNG NHẤT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG PHÁT TRIỂN PIM Ở SƠN LA

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường thể chế Trung tâm tư vấn PIM và hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở hai tỉnh Ninh thuận và Sơn la” do Cơ quan phát triển Pháp tài trợ, ngày 20,21/8/2009, Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND tỉnh Sơn La đã tổ …

Hội thảo Triển khai mô hình HTXDVNN quản lý hiệu quả trạm bơm vừa và nhỏ vùng đồng bằng sông Hồng

Hội thảo Triển khai mô hình HTXDVNN quản lý hiệu quả trạm bơm vừa và nhỏ vùng đồng bằng sông Hồng

Nội dung của hội thảo tập trung vào các vấn đề: Quá trình chuyển giao trạm bơm Thái Hạc, Đánh giá hiệu quả hoạt động trạm bơm Thái Hạc trước và sau khi chuyển giao, Đề xuất mô hình HTXNN quản lý trạm bơm vừa và nhỏ vùng Đồng bằng Sông Hồng, Giới thiệu bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả mô hình PIM,Quá …

Hội thảo khởi đầu

Hội thảo khởi đầu

gày 12/12/2008, tại khách sạn MELIA Hà nội, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Cơ quan phát triển Pháp tổ chức Hôi thảo Khởi đầu trong khuôn khổ Dự án Tăng cường thể chế Trung tâm tư vấn PIM và hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở …

Hội thảo Giám sát, đánh giá PIM

Hội thảo Giám sát, đánh giá PIM

Hội thảo này bàn về "Giám sát và đánh giá về PIM" được thực hiện với sự tham gia của nhiều đơn vị liên quan (Bộ NN và PTNT, các tổ chức quốc tế, NGOs, các địa phương...). Đây là một nội dung quan trọng lần đầu tiên được bàn luận trong hội thảo, chắc chắn sẽ giúp được nhiều cho sự nghiệp phát triển …

Hội thảo cấp cơ sở trong khuôn khổ dự án VWRAP

Hội thảo cấp cơ sở trong khuôn khổ dự án VWRAP

Được sự chấp thuận của Bộ NN&PTNT, trong khuôn khổ thực hiện hợp đồng tư vấn đào tạo VWRAP, Ban quản lý dự án thuỷ lợi trung ương (CPO) đã chủ trì tổ chức các cuộc hội thảo PIM cấp cơ sở tại 6 tiểu dự án của dự án VWRAP: Cầu Sơn- Cấm Sơn (Bắc Giang), Yên Lập (Quảng Ninh), Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh), Phú …

Hội thảo cấp quốc gia về PIM trong khuôn khổ dự án VWRAP

Hội thảo cấp quốc gia về PIM trong khuôn khổ dự án VWRAP

Bộ NN và PTNT, Ban quản lý Trung ương dự án thủy lợi (CPO) phối hợp với Ngân hàng thế giới/Viện Ngân hàng Thế giới (WB/WBI) chủ trì, cùng với sự hỗ trợ của tư vấn Viện Khoa học thủy lợi (Trung tâm tư vấn PIM) đã tổ chức hội thảo quốc gia đầu tiên trong khuôn khổ của dự án VWRAP "Phát triển PIM thông …

HỘI NGHỊ “CHUYỂN GIAO QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ KỸ THUẬT TƯỚI CHO THÂM CANH LÚA HỆ THỐNG THỦY NÔNG CẦU SƠN – CẤM SƠN”

HỘI NGHỊ “CHUYỂN GIAO QUY TRÌNH VẬN HÀNH VÀ KỸ THUẬT TƯỚI CHO THÂM CANH LÚA HỆ THỐNG THỦY NÔNG CẦU SƠN – CẤM SƠN”

Ngày 01-6-2011, Trung tâm tư vấn PIM đã tổ chức Hội nghị chuyển giao quy quy trình vận hành và kỹ thuật tưới cho thâm canh lúa hệ thống thủy nông Cầu Sơn – Cấm Sơn cho Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác CTTL Cầu Sơn – Cấm Sơn. Đây là một trong các kết quả được úng dụng vào thực tế thuộc đề tài KHCN …

Thăm quan học tập mô hình HTX dùng nước Kênh N3, Ninh An – Ninh Thọ, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Ngày 8, 9/7/2010

Thăm quan học tập mô hình HTX dùng nước Kênh N3, Ninh An – Ninh Thọ, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Ngày 8, 9/7/2010

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ địa phương và người dân về vai trò, quyền lợi và trách nhiệm của người sử dụng nước trong quá trình thành lập Tổ chức hợp tác dùng nước tại Ninh Thuận thuộc dự án CPIM-AFD, Trung tâm tư vấn PIM tổ chức cho Đoàn đại biểu Ninh Thuận tham quan, học tập mô hình Hợp tác …