Hoạt Động KHCN

Dự án: Tư vấn Hỗ trợ thành lập các tổ chức dùng nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long- Dự án WB6

Dự án: Tư vấn Hỗ trợ thành lập các tổ chức dùng nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long- Dự án WB6

           PGS.TS Trần Chí Trung Trung tâm PIM 1. Giới thiệu về dự án Trung tâm Tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm tư vấn PIM) được Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO) giao thực hiện dự án “Tư vấn Hỗ trợ thành lập các tổ chức dùng nước “ thuộc Dự án Quản …

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC DÙNG NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC DÙNG NƯỚC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Bài báo đề cập đến thực trạng mô hình tổ chức hợp tác dùng nước vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Từ đó nêu lên những khó khăn và tồn tại về cơ chế chính sách và mô hình tổ chức quản lý; từ đó đưa ra giải pháp củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức hợp tác dùng nước vùng …

Đề tài khoa học: Nghiên cứu mô hình và giải pháp thúc đẩy xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên

Đề tài khoa học: Nghiên cứu mô hình và giải pháp thúc đẩy xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên

Trung tâm Tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm PIM) đã tham gia tuyển chọn và được Bộ NN&PTNT giao thực hiện đề tài: “Nghiên cứu mô hình và giải pháp thúc đẩy xã hội hóa đầu tư xây dựng và quản lý hồ đập nhỏ vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên“. Tổ chức phối hợp thực …

Ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng hệ thống thủy nông phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng hệ thống thủy nông phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Bài báo này phân tích các kết quả áp dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thủy nông, từ đó khuyến cáo danh mục công nghệ áp dụng về lĩnh vực thủy nông phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần xây dựng nông thôn mới                                PGS.TS Trần Chí Trung, ThS. Nguyễn Xuân …

Đề tài khoa học: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức dùng nước quản lý công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn

Đề tài khoa học: Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức dùng nước quản lý công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn

Trung tâm Tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm PIM) được Sở KHCN tỉnh Bắc Kạn giao thực hiện đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức dùng nước quản lý công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn“. Tổ chức phối hợp thực hiện: Chi cục thủy lợi và Phòng chống lụt bão …

CẤU TRÚC ĐỒNG RUỘNG VÀ HỆ THỐNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG PHỤC VỤ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TIÊN TIẾN CHO VÙNG BẮC TRUNG BỘ

CẤU TRÚC ĐỒNG RUỘNG VÀ HỆ THỐNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG PHỤC VỤ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TIÊN TIẾN CHO VÙNG BẮC TRUNG BỘ

  PGS.TS Trần Chí Trung, KS. Phạm Văn Hiệp Trung tâm tư vấn PIM -  Viện KHTLVN             Hệ thống thuỷ lợi nội đồng là cơ sở hạ tầng quan trọngcho việc phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở kết quả điều tra tại 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế, nghiên …

Hội thảo “Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức dùng nước quản lý công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn”

Hội thảo “Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức dùng nước quản lý công trình thủy lợi tỉnh Bắc Kạn”

Sáng ngày 20 tháng 04 năm 2016 tại hội trường Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn, Trung tâm tư vấn PIM phối hợp với Sở NN&PTNT tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội thảo “Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ chức dùng nước (TCDN) quản lý công trình thủy lợi Tỉnh Bắc Kạn” là một nội dung của đề tài …

Kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Trung tâm tư vấn PIM

Kết quả hoạt động khoa học công nghệ năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của Trung tâm tư vấn PIM

PGS.TS Trần Chí Trung I. Tình hình chung       Hiện nay, các chủ trương chính sách của Chính phủ và Bộ NN&PTNT như Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Đề án nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi hiện có đã xác định một trong những định hướng quan trọng để nâng cao hiệu quả …

Kết quả thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi và giao thông nông thôn ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Kết quả thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi và giao thông nông thôn ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi và giao thông nông thôn có ý nghĩa quan trọng phục vụ xây dựng nông thôn mới. Bài báo này giới thiệu kết quả thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi và giao thông nông thôn ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Các giải pháp thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi …