Hoạt Động KHCN

Kết quả xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi và giao thông nông thôn xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Nghệ An

Kết quả xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi và giao thông nông thôn xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Nghệ An

Xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi và giao thông nông thôn có ý nghĩa quan trọng phục vụ xây dựng nông thôn mới. Bài báo này giới thiệu kết quả thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi và giao thông nông thôn ở tỉnh Nghệ An. Các giải pháp thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng thủy lợi và …

VAI TRÒ CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG PHÁT TRIỂN TRẠM BƠM ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

VAI TRÒ CỦA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG PHÁT TRIỂN TRẠM BƠM ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Báo cáo này, với số liệu điều tra năm 2011-2013, phân tích chủ trương, chính sách và thực trạng đầu tư của nhà nước, tư nhân, nông dân vào xây dựng, quản lý khai thác hệ thống trạm bơm điện vừa và nhỏ tại các tỉnh ĐBSCL. Về chủ trương đầu tư phát triển trạm bơm điện, các tỉnh đều ủng hộ việc xã hội …

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÂN PHỐI NƯỚC TRONG NỘI ĐỒNG THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC NGHỆ AN

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÂN PHỐI NƯỚC TRONG NỘI ĐỒNG THUỘC HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC NGHỆ AN

Nâng cao hiệu quả phân phối nước ở hệ thống thủy lợi nội đồng là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình thủy lợi. Hiệu quả phân phối nước được đánh giá qua 3 chỉ tiêu: độ công bằng, độ tin cậy và độ chính xác. Bài viết giới thiệu kết quả xác định các chỉ tiêu này để …

NHỮNG VẤN ĐỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

NHỮNG VẤN ĐỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

GS.TS. Nguyễn Tuấn Anh-Chủ nhiệm chương trình KHCN phục vụ xây dựng NTM                                                              PGS.TS Trần Chí Trung, thư ký chương trình I. Đặt vấn đề Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa X đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông …

Quy trình và chi phí thực hiện thành lập, củng cố tổ chức hợp tác dùng nước trong hoạt động đầu tư thủy lợi

Quy trình và chi phí thực hiện thành lập, củng cố tổ chức hợp tác dùng nước trong hoạt động đầu tư thủy lợi

Bài báo này giới thiệu kết quả nghiên cứu quy trình và chi phí thực hiện thành lập, củng cố tổ chức hợp tác dùng nước. Ks. Võ Thị Kim Dung, PGS.TS. Trần Chí Trung, PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn - CPIM Trong nhiều năm gần đây, các dự án đầu tư công trình thủy lợi (CTTL) ở Việt Nam bắt đầu quan tâm đến …

Nhiệm vụ cấp Bộ “Xây dựng mô hình cộng đồng chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu”

Nhiệm vụ cấp Bộ “Xây dựng mô hình cộng đồng chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu”

Mục tiêu nhằm tăng cường năng lực cộng đồng trong chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu thông qua xây dựng và thực hiện mô hình thí điểm cộng đồng chủ động phòng tránh, giảm nhẹ tác hại thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu. 1. Mục tiêu: Xây dựng được mô …

Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ về giao thông nông thôn, thủy lợi phù hợp với quy hoạch làng xã phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng Bắc Trung Bộ”

Đề tài cấp nhà nước “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ về giao thông nông thôn, thủy lợi phù hợp với quy hoạch làng xã phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng Bắc Trung Bộ”

Đề tài cấp nhà nước "Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ về giao thông nông thôn, thủy lợi phù hợp với quy hoạch làng xã phục vụ xây dựng nông thôn mới vùng Bắc Trung Bộ" thuộc Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng Nông thôn mới theo Quyết định số 27/QĐ-TTg của Thủ …

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình xã hội hoá quản lý và phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng trong điều kiện thực thi miễn giảm thủy lợi phí”

Đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình xã hội hoá quản lý và phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng trong điều kiện thực thi miễn giảm thủy lợi phí”

Đề tài nhằm nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất, mô hình, giải pháp, cơ chế chính sách phù hợp nhằm đẩy mạnh thực hiện xã hội hoá quản lý và phát triển hệ thống thủy lợi nội đồng tại ba vùng đồng bằng Sông Hồng, miền Trung và đồng bằng Sông Cửu Long trong điều kiện thực thi miễn giảm thủy lợi phí. 1. …

Đề tài cấp bộ “Nghiên cứu đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy sự tham gia, hợp tác của các thành phần kinh tế trong đầu tư, quản lý và khai thác công trình thủy lợi nhỏ vùng Đồng Bằng sông Cửu Long

Đề tài cấp bộ “Nghiên cứu đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy sự tham gia, hợp tác của các thành phần kinh tế trong đầu tư, quản lý và khai thác công trình thủy lợi nhỏ vùng Đồng Bằng sông Cửu Long

Mục tiêu của đề tài nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho việc đề xuất giải pháp và cơ chế hỗ trợ; đồng thời đề xuất cơ chế chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển mô hình tham gia hợp tác của các thành phần kinh tế trong đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình thủy lợi nhỏ vùng Đồng bằng …

Kết quả nghiên cứu phát triển các tổ chức dùng nước quản lý hiệu quả và bền vững công trình thuỷ lợi và cấp nước sinh hoạt nông thôn ở tỉnh Cao Bằng

Kết quả nghiên cứu phát triển các tổ chức dùng nước quản lý hiệu quả và bền vững công trình thuỷ lợi và cấp nước sinh hoạt nông thôn ở tỉnh Cao Bằng

Năm 2010-2012, Trung tâm tư vấn PIM đã thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu phát triển các tổ chức dùng nước quản lý hiệu quả và bền vững công trình thuỷ lợi và cấp nước sinh hoạt nông thôn ở tỉnh Cao …