NGÂN HÀNG DỮ LIỆU PIM

PIM ở Việt Nam và những vấn đề đang đặt ra

PIM ở Việt Nam và những vấn đề đang đặt ra

I. PIM - Đang phát triển: Có một cán bộ là bạn đọc của trang Web của VNCOLD “rất quan tâm đến PIM” đã đặt câu hỏi “PIM đã chết yểu hay đang phát triển”? Nếu như có chút hiểu biết, có sự quan tâm thật sự về PIM ở Việt nam thì chắc chắn bạn sẽ tự trả lời được …

BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LÀM DỊCH VỤ TƯỚI TIÊU Ở AN GIANG

BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP LÀM DỊCH VỤ TƯỚI TIÊU Ở AN GIANG

Hợp tác xã nông nghiệp (HTXNN) là loại hình hoạt động kinh tế tập thể làm cho việc sản xuất cá thể của các xã viên có sức cạnh tranh hơn, thu nhập xã viên cao hơn trong điều kiện cạnh tranh ngày càng khốc liệt, thông qua việc HTXNN cung cấp các dịch vụ đầu vào với giá thấp, chất lượng cao cho các hộ …

Hiện trạng thực hiện PIM tại Việt Nam (Phần thực hiện khung chiến lược phát triển PIM)- Nguyễn Xuân Tiệp

Hiện trạng thực hiện PIM tại Việt Nam (Phần thực hiện khung chiến lược phát triển PIM)- Nguyễn Xuân Tiệp

Quá trình thực hiện Khung chiến lược phát triển PIM chịu sư tác động của nhiều khía cạnh, nhiều bên, nhiều cấp .. nên đã có cả những mặt tích cực và chưa tích cực. Bài viết đã phân tích, đánh giá quá trình thực hiện và đưa ra các đề xuất nhằm thực hiện PIM hiệu quả hơn. Nhà nước đã có chủ trương và …