ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP NHÀ NƯỚC KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP QUỐC GIA: “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH NHẰM QUẢN LÝ BỀN VỮNG DẢI BỜ BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

Ngày 17/11/2020, Bộ Khoa học và công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước kết quả thực hiện Đề tài độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách nhằm quản lý bền vững dải bờ biển đồng bằng sông Cửu Long” do PGS.TS. Trần Chí Trung – Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông thủy nông có sự tham gia của người dân- Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam làm chủ nhiệm.
Mở đầu buổi nghiệm thu, anh Nguyễn Hải Nam- Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ các ngành kinh tế- kỹ thuật- Bộ Khoa học công nghệ đọc quyết định thành lập hội đồng. Hội đồng gồm có 09 thành viên do PGS.TS Nguyễn Bá Quỳ- Trường Đại học Thủy lợi làm chủ tịch hội đồng, phản biện 1 là PGS.TSKH Bùi Quang Dũng- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, phản biện 2 là TS Trương Tất Đơ- Tổng cục Lâm nghiệp, ngoài ra còn có 06GS, PGS, TS thuộc các lĩnh vực lâm sinh, sinh thái và môi trường, kinh tế học, quản lý nhà nước…là các thành viên của hội đồng (08/09 thành viên của hội đồng tham dự buổi đánh giá, nghiệm thu). Ngoài ra, còn có khách mời tham dự là đại diện Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

Anh Nguyễn Hải Nam- Chuyên viên Vụ Khoa học công nghệ các ngành Kinh tế kỹ thuật-

Bộ KH&CN đọc quyết định thành lập hội đồng

Thay mặt Bộ Khoa học và công nghệ ông Nguyễn Đình Hậu-

Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ các ngành Kinh tế kỹ thuật phát biểu chỉ đạo

Báo cáo kết quả của Đề tài trước Hội đồng, thay mặt nhóm thực hiện đề tài, Chủ nhiệm đề tài PGS.TS. Trần Chí Trung cho biết: Xói lở bờ biển và suy thoái RNM đã gây nên thiệt hại rất lớn về kinh tế, xã hội và môi trường, uy hiếp mạnh đến hệ thống cơ sở hạ tầng bảo vệ bờ biển vùng ĐBSCL. Các cơ chế, chính sách hỗ trợ cộng đồng dân cư bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng ven biển còn hạn chế, sự tham gia của cộng đồng còn mang tính hình thức. Trong bối cảnh BĐKH đang tác động sâu vào đời sống kinh tế – xã hội hiện nay thì việc quản lý cơ sở hạ tầng, quản lý RNM và sử dụng đất bền vững được xem là giải pháp có tính bền vững.

Trong khuôn khổ đề tài đã nghiên cứu đề xuất được một số cơ chế, chính sách nhằm quản lý bền vững dải ven biển vùng ĐBSCL. Đặc biệt, Đề tài đã xây dựng thành công 03 mô hình thí điểm cơ chế quản lý bền vững dải ven biển ĐBSCL là (1) Mô hình Tổ tự quản bảo vệ rừng phòng hộ và ANTT ở xã Long Điền Đông, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, (2) Mô hình Đồng quản lý rừng ngập mặn và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ấp Âu Thọ B ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và (3) Mô hình Tổ quản lý bảo vệ rừng gắn với phát triển sinh kế ở ấp Xẻo Lá A ở xã Tân Thạnh, huyện An Minh, Kiên Giang. Ngoài ra đề tài còn hướng dẫn được 03 thạc sĩ, đăng được 05 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành.

                                     PGS.TS. Trần Chí Trung- Chủ nhiệm đề tài- báo cáo kết quả thực hiện

Thay mặt hội đồng, PGS.TS Nguyễn Bá Quỳ điều hành thảo luận, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện. Các thành viên trong hội đồng đánh giá cao những đóng góp và kết quả thực hiện của đề tài, những đề xuất và mô hình có tính thực tiễn cao, có khả năng áp dụng, nhân rộng trong thực tiễn, vượt 01 mô hình, 03 bài báo khoa học so với đề cương được duyệt. Tuy nhiên, do thời gian kiểm nghiệm mô hình còn chưa dài nên hội đồng đề nghị Bộ Khoa học công nghệ, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam tiếp tục theo dõi, đánh giá.

                                     PGS.TS. Nguyễn Bá Quỳ- Chủ tịch hội đồng – điều hành buổi đánh giá, nghiệm thu

Ngoài ra, các thành viên trong hội đồng cũng có những phát biểu, góp ý chỉnh sửa bổ sung cho đề tài. Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Chủ nhiệm Đề tài chỉnh sửa, bổ sung theo các ý kiến góp ý của các thành viên trong Hội đồng.

Đề tài được các thành viên trong hội đồng bỏ phiếu đánh giá ở mức Đạt (02 thành viên trong hội đồng đánh giá Xuất sắc, 06 thành viên đánh giá Đạt)

GS.TS Nguyễn Vũ Việt- Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam-

Tổ chức chủ trì thực hiện nhiệm vụ, phát biểu tại buổi đánh giá.

                                                                                                                                                                    Tác giả: Đinh Vũ Thùy