Giải pháp xây dựng công trình tưới tiết kiệm nước cho vùng đất dốc ở tỉnh Tuyên Quang

                                                                                                                                             PGS.TS Trần Chí Trung, ThS Nguyễn Văn Kiên,            

                                                                                                                                                              ThS. Uông Huy Hiệp-Trung tâm PIM

Bài báo này giới thiệu các giải pháp xây dựng công trình thu trữ nước kết hợp áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho vùng đất dốc ở tỉnh Tuyên Quang. Kết quả nghiên cứu này có thể tham khảo áp dụng để phát triển tưới tiết kiệm nước (TKN) góp phần phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới cho tỉnh Tuyên Quang nói riêng và vùng vùng miền núi phía Bắc noi chung

Chi tiết bài viết  kính mời xem file đính kèm dưới đây:

Bai bao Tuoi TKN Tuyen quang