Giới thiệu sách mới: Ba cuốn sổ tay về Vận hành và bảo dưỡng CTTL nhỏ, Hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp cho các TCDN, Xây dựng TCHTDN và định mức thực hiện.

Trung tâm Tư vấn PIM xin gửi tới bạn đọc ba cuốn sách về Vận hành và bảo dưỡng công trình thủy lợi nhỏ, Hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp cho các tổ chức dùng nước, Xây dựng tổ chức hợp tác dùng nước và định mức thực hiện. Những cuốn sách này tổng kết những kinh nghiệm thực tiễn nhằm tăng cường năng lực quản lý công trình thủy lợi,quản lý đầu tư và quy trình thành lập, chi phí thực hiện thành lập, củng cố các Tổ chức dùng nước.

Cuốn sách 1: Vận hành và bảo dưỡng công trình thủy lợi nhỏ (Chủ biên: PGS.TS. Đoàn Doãn Tuấn)
Cuốn sách này được biên soạn dựa trên những đúc rút kinh nghiệm thực tiễn cũng như tham khảo các tài liệu của FAO về các vẫn đề: kỹ thuật tưới, công trình điều tiết và phân phối nước, phân phối nước trên hệ thống kênh tưới, bảo dưỡng và sửa chữa công trình thủy lợi nhỏ.

Cuốn sách 2: Hướng dẫn xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp cho các tổ chức dùng nước (Tác giả: Đoàn Doãn Tuấn, Vũ Đình Hùng, Lê Hồng Vân, Colin Styley)
Cuốn sách này tổng kết những kinh nghiệm, các bài học rút ra trong quá trình hỗ trợ các TCDN, cán bộ địa phương thực hiện, các công tác chuẩn bị có sự tham gia, quá trình phê chuẩn đề xuất viện trợ và thực hiện kế hoạch phát triển nông nghiệp của các Tổ chức HTDN.

Cuốn sách 3: Xây dựng tổ chức hợp tác dùng nước và định mức thực hiện (Tác giả: Võ Kim Dung, Nguyễn Xuân Tiệp, Đoàn Doãn Tuấn)
Cuốn sách này đưa ra quy trình và thành phần khối lượng, chi phí thực hiện thành lập, củng cố Tổ chức HTDN, là cơ sở khoa học giúp các nàh hoạch định dự án đầu tư thủy lợi huy động vốn, các tổ chức, địa phương thực hiện PIM thống nhất được quy trình và chi phí thực hiện thành lập, củng cố Tổ chức HTDN


Bạn đọc có nhu cầu, Xin liên hệ:
Trần Việt Dũng, Trung tâm Tư vấn PIM, ĐT: 04.35639745