Hội nghị triển khai dự án tổng điều tra đánh giá hiện trạng, hiệu quả các hệ thống thủy lợi toàn quốc

Năm 2009 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt Dự án “Tổng điều tra đánh giá hiện trạng, hiệu quả các hệ thống thủy lợi toàn quốc” và giao cho Trung tâm tư vấn PIM(thuộc Viện KHTLVN) chủ trì thực hiện, thời gian trong 2 năm 2010-2011

Tham dự Hội nghị có đại diện các Vụ của Tổng cục Thủy lợi, lãnh đạo Viện KHTL Việt nam, Trung tâm tư vấn PIM; Về phía địa phương có đại diện lãnh đạo các sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi và các Công ty quản lý KTCTTL 18 tỉnh

1. Giới thiệu Dự án

Công tác thuỷ lợi có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh Bộ NN&PTNT triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Năm 2009 Bộ đã phê duyệt Dự án “Tổng điều tra đánh giá hiện trạng, hiệu quả các HTTL toàn quốc” và giao cho Trung tâm tư vấn quản lý thuỷ nông có sự tham gia của người dân (thuộc Viện KHTLVN) chủ trì thực hiện, thời gian trong 2 năm 2010-2011.

Mục tiêu của dự án là có được một bức tranh toàn cảnh về hiện trạng, hiệu quả các công trình thuỷ lợi toàn quốc, giúp Bộ xây dựng chương trình tổng thể công tác thuỷ lợi về quy hoạch, kế hoạch xây dựng, củng cố và phát triển các công trình thuỷ lợi trên phạm vi cả nước, hoàn thiện thể chế, chính sách trong quản lý, khai thác nâng cao hiệu quả cộng trình.

Dự án sẽ tiến hành điều tra khảo sát, lập báo cáo đánh giá hiện trạng, hiệu quả các hệ thống thuỷ lợi trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước, xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng thuỷ lợi, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ NN&PTNT.

2. Hội nghị triển khai

Theo kế hoạch công tác năm 2010, Dự án sẽ tiến hành điều tra tại 18 tỉnh (gồm 15 tỉnh miền núi phía Bắc và 3 tỉnh: Cần Thơ, Ninh Thuận, Bắc Ninh).

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuỷ lợi, ngày 20-10-2010, Trung tâm tư vấn PIM – Viện KHTLVN đã phối hợp với Tổng cục Thủy lợi tổ chức Hội nghị tập huấn nhằm thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện, sự phối hợp giữa các bên để triển kha nhiệm vụ trên đạt mục tiêu đề ra.

Chủ trì Hội nghị:

– Đại diện Tổng cục Thuỷ lợi: ThS, Đỗ Văn Thành, Vụ trưởng Vụ QLNN và NSNT

– Đại diện đơn vị thực hiện: PGS.TS Nguyễn Thế Quảng, Phó Giám đốc Viện KHTL Việt nam; PGS.TS Đoàn Doãn Tuấn, Giám đốc Trung tâm tư vấn PIM.

Đại biểu tham dự:

– Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ chức năng của Tổng cục Thuỷ lợi; lãnh đạo và chuyên viên Viện KHTL Việt nam, Trung tâm tư vấn PIM

– Lãnh đạo và chuyên viên các Sở NN&PTNT, Chi cục Thuỷ lợi, Công ty Quản lý KTCTTL của 15 tỉnh miền núi phía Bắc và 3 tỉnh: Cần Thơ, Ninh Thuận, Bắc Ninh

3. Các nội dung trao đổi thảo luận:

– Giới thiệu mục đích ý nghĩa, nội dung nhiệm vụ;

– Báo cáo tập huấn về nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức điều tra

– Lấy ý kiến về mẫu phiếu điều tra; Phạm vi điều tra

– Thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện

– Trách nhiệm của các bên: Sự chỉ đạo, điều hành chung của Tổng cục Thuỷ lợi và sự phối hợp giữa địa phương (Sở NN&PTNT, Chi cục Thuỷ lợi, các Công ty quản lý KTCTTL) với Trung tâm tư vấn PIM.

Hội nghị đã diễn ra sôi nổi và nhận được rất nhiều ý kiến tham gia của các đại biểu. Phát biểu tại Hội nghị, đại biểu các địa phương đã đánh giá cao mục đích ý nghĩa của cuộc điều tra; đưa ra nhiều ý kiến làm rõ thêm nội dung phiếu điều tra, giới hạn phạm vi điều tra và phương pháp tổ chức thực hiện; Sẵn sàng ủng hộ và phối hợp với Trung tâm tư vấn PIM hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ đặt ra.

Ông Đinh Khắc Tĩnh, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên cho rằng, đây là nhiệm vụ rất lớn và quan trọng, trong điều kiện kinh phí ngân sách của Bộ có hạn, Bộ có thể chỉ đạo và địa phương sẵn sàng trích kinh phí để điều tra thêm phần công trình do người dân quản lý để khép kín toàn bộ hiện trạng, hiệu quả của tất cả các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

4. Kết luận Hội nghị

Tổng hợp các ý kiến trao đổi, thảo luận và trên cơ sở chỉ đạo của Bộ, chủ trì Hội nghị kết luận:

– Đây là nhiệm vụ quan trọng, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ, trên cơ sở đó xây dựng chương trình tổng thể công tác thuỷ lợi về quy hoạch, kế hoạch xây dựng, củng cố và phát triển các công trình thuỷ lợi trên phạm vi cả nước, hoàn thiện thể chế, chính sách trong quản lý, khai thác nâng cao hiệu quả hoạt động của các công trình thuỷ lợi, đặc biệt là các hệ thống công trình hiện có; Đồng thời giúp các địa phương nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình; xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển thủy lợi của địa phương.

– Phạm vị điều tra giới hạn ở các hệ thống công trình, công trình do tổ chức Nhà nước quản lý và chỉ điều tra các công trình tưới tiêu. Các công trình về đê điều, nước sạch đã có dự án riêng.

– Cơ chế thực hiện điều tra là cơ chế phối hợp: Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo chung; Giao cho Trung tâm tư vấn PIM là đầu mối thiết kế phiếu điều tra, kế hoạch tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo số liệu điều tra; Các địa phương trực tiếp thu thập, cung cấp số liệu cho Trung tâm tư vấn PIM./.

5. Ảnh hoạt động tại hội nghị: