HỘI THẢO GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG THỦY LỢI VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC THỦY LỢI CƠ SỞ TỈNH BÌNH PHƯỚC

Tác giả: ThS. Uông Huy Hiệp

Trung tâm tư vấn PIM

Thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng thí điểm mô hình hỗ trợ đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác hạ tầng thủy lợi phục vụ cây trồng có giá trị kinh tế gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở tỉnh Bình Phước” được Tổng cục Thủy lợi giao, ngày 19/11/2020 Trung tâm tư vấn PIM phối hợp với Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Phước tổ chức hội thảo về giải Pháp đầu tư hạ tầng thủy lợi và phát triển tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Đồng chủ trì hội thảo có Th.S. Nguyễn Đăng Dương – Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy Lợi Bình Phước và PGS. TS Trần Chí Trung – Giám đốc Trung tâm tư vấn PIM. Tham gia hội thảo có đại diện Chi cục Thủy Lợi, Phòng Nông nghiệp &PTNT, Phòng kinh tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo UBND xã Phước Tân, lãnh đạo và 10 hộ thành viên  HTX Nông Thành Phát.

Nội dung của hội thảo:

+ Tổng kết, rút bài học kinh nghiệm từ các mô hình hỗ trợ đầu tư công trình tích trữ nước, tưới tiên tiến tiết kiệm nước và củng cố tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý, khai thác hạ tầng thủy lợi phục vụ cây trồng có giá trị kinh tế gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp;

+ Kiến nghị, đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

 Mở đầu cuộc hội thảo Th.S. Nguyễn Đăng Dương phát biểu khai mạc hội thảo. Tiếp theo, Trung tâm tư vấn PIM trình bày 2 báo cáo về giải pháp hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng thủy lợi phục vụ cây trồng có giá tri kinh tế cao và giải pháp phát triển Tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Báo cáo các giải pháp hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng thủy lợi phục vụ cây trồng có giá tri kinh tế cao bao gồm các giải pháp thí điểm triển khai Nghị định 77 của Chính phủ bao gồm giải pháp công nghệ xây dựng công trình tích trữ nước, tưới tiết kiệm nước và giải pháp về cơ chế hỗ trợ. Giải pháp công nghệ được áp dụng là các giải pháp kỹ thuật xây dựng 1 mô hình tích trữ nước, 3 mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây sầu riêng non và sầu riêng thương phẩm có quy mô 9ha. Giải pháp về cơ chế hỗ trợ được áp dụng là nhà nước hỗ trợ 44,8% cho đường ống, thiết bị tưới và người dân đóng góp 55,2% cho các thiết bị phụ trợ, máy bơm, công lắp đặt hệ thống tưới. Báo cáo giải pháp phát triển Tổ chức thủy lợi cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Phước bao gồm mô hình củng cố HTX Nông Thành Phát và giải pháp thành lập, củng cố các tổ chức thủy lợi cơ sở theo Luật Thủy lợi bao gồm loại hình HTX và Tổ hợp tác. Các HTXDN hiện nay có thể củng cổ là HTX dịch vụ nông nghiệp thưc hiện đa dịch vụ trong đó có dịch vụ thủy lợi, trong khi đó các tổ đường nước có thể củng cố là các Tổ hợp tác hay các HTX dịch vụ nông nghiệp trong đó có dịch vụ thủy lợi.

Sau khi nghe các báo cáo các đại biểu đánh giá cao kết quả xây dựng mô hình tích trữ nước, 3 mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây sầu riêng non và sầu riêng thương phẩm cũng như kết quả mô hình củng cố HTX Nông Thành Phát và giải pháp thành lập, củng cố các tổ chức thủy lợi cơ sở theo Luật Thủy lợi. Các đại biểu đã trao đổi và chia sẻ về các giải pháp để áp dụng nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Cuối cùng sau khi trao đổi vào thảo luận các đại biểu đi thăm các mô hình công trình tưới tiết kiệm nước cho cây sẩu riêng thương phẩm để có những cảm nhận trực quan về các giải pháp kỹ thuật, hiệu quả áp dụng công nghệ tưới TKN cho cây sầu riêng

Một số hình ảnh Hội thảo được trình bầy ở dưới đây.

Th.S. Nguyễn Đăng Dương –

Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi phát biểu khai mạc

Th.S. Uông Huy Hiệp trình bày báo cáo tại hội thảo

PGS.TS. Trần Chí Trung trình bày báo cáo tại hội thảo

Giám đốc HTX Nông Thành phát phát biểu tại hội thảo

Các đại biểu tham dự hội thảo đi thăm mô hình

Các đại biểu tham dự hội thảo đi thăm mô hình

Mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây sầu riêng thương phẩm