Hội thảo giữa kỳ Hợp phần “Hỗ trợ thể chế cho nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải”

Ngày 26/4/2016, dưới sự chủ trì của Phòng Nông nghiệp và PTNT Huyện Gia Bình, Trung tâm tư vấn PIM, Hội thảo giữa kỳ Hợp phần “Hỗ trợ thể chế cho nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải” đã được tổ chức tại Hội trường Xí nghiệp thủy nông Gia Bình

Dự án “Tăng cường quản lý nước và Cải tạo hệ thống thủy lợi” đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với ADB ngày 7/9/2010 và Bộ Tài chính ký với AFD ngày 31/08/2011. Tổ chức AFD tài trợ khoản viện trợ không hoàn lại  thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật gồm 2 hợp phần, trong đó có Hợp phần 2: “Hỗ trợ thể chế cho nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải” do Trung tâm tư vấn PIM kết hợp với tổ chức GRET thực hiện.

Mục tiêu dài hạn của Hợp phần là Tăng hiệu quả của công trình thuỷ lợi và tác động kinh tế đối với sản xuất nông nghiệp của huyện Gia Bình thông qua việc quản lý và đầu tư cơ sở hạ tầng thủy lợi bằng phương pháp tiếp cận có sự tham gia của các bên liên quan trong quản lý nước ở Gia Bình.

Ngày 26/4/2016, dưới sự chủ trì của Phòng Nông nghiệp và PTNT Huyện Gia Bình, Trung tâm tư vấn PIM, Hội thảo giữa kỳ Hợp phần “Hỗ trợ thể chế cho nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải” đã được tổ chức tại Hội trường Xí nghiệp thủy nông Gia Bình

Mục tiêu của Hội thảo là Báo cáo về kết quả thực hiện của Giai đoạn 1 Hợp phần  và thảo luận về nội dung và vai trò của các bên liên quan trong thiết kế, xây dựng và giám sát xây dựng đối với các hạng mục công trình thủy lợi ưu tiên xây dựng, cải tạo và sửa chữa trong khu mẫu Gia Bình

Tham dự Hội thảo có đại diện CPO, Tổng Cục thủy lợi, Trường Đại học Thủy lợi, Chi Cục thủy lợi Bắc Ninh, Ban Quản lý dự án ADB5, Xí nghiệp khai thác CTTL Gia Bình, Phòng NN&PTNT tỉnh Bắc Ninh. Đại diện 14 xã thuộc huyện Gia Bình, đại diện các HTX trong khu mẫu Gia Bình và Tư vấn  CPIM. Đặc biệt trong Hội thảo này có sự tham dự của Tư vấn thiết kế các công trình ưu tiên được người dân đề xuất  trong khu mẫu.

Nội dung quan trọng được trình bày trong hội thảo và được các đại biểu thảo luận sổi nổi là Quy trình cộng đồng tham gia thiết kế, xây dựng và giám sát công trình thủy lợi. Đây là nội dung được các bên liên quan quan tâm sau khi Tư vấn CPIM đã hướng dẫn và hỗ trợ các bên liên quan tại địa phương, bao gồm các ban CĐSX&PTTL và các TCDN, tham gia đề xuất và xây dựng hồ sơ 88 công trình thủy lợi nội đồng được phê duyệt theo cách tiếp cận dưới lên và có sự tham gia thay thế cho các công trình đã được phê duyệt trước đó không do người dân đề xuất lên.

Phó Ban Quản lý dự án ADB5 – Bắc Ninh – Ông Nguyễn Thế Hạ và Đại diện Tổng cục thủy lợi đều ủng hộ hình thức giao cộng đồng xây dựng công trình thủy lợi ưu tiên trên địa bàn.

Các đại biểu đánh giá cao quy trình thiết kế có sự tham gia của người dân và yêu cầu các Tư vấn thiết kế thực hiện nghiêm túc quy trình này để đảm bảo quyền lợi, sự minh bạch và công bằng. Các đại biểu cũng mong muốn các cấp có thẩm quyền phê duyệt giao cho cộng đồng 2 HTX Bùng (xã Bình Dương) và HTX Hương vinh (thị trấn Gia Bình) làm nhà thầu xây dựng các công trình thủy lợi ưu tiên trên địa bàn 2 HTX.

Hội thảo kết thúc thành công tốt đẹp. Tư vấn CPIM cam kết nỗ lực hỗ trợ các bên liên quan trong địa phương trong quá trình thiết kế, xây dựng và giám sát có sự tham gia các công trình thủy lợi cũng như thực hiện quá trình giám sát và đánh giá chặt chẽ nhằm nâng cao năng lực của các bên liên quan trong khu mẫu Gia Bình
Một số hình ảnh tại hội thảo:

PGS.TS. Trần Chí Trung – Tư vấn CPIM trình bày
trong Hội thảo về Kế hoạch thực hiện Dự án Giai đoạn 1

Bà Võ Kim Dung – Tư vấn CPIM trình bày trong Hội thảo
các Quy trình thiết kế, xây dựng và giám sát xây dựng
có sự tham gia

Hội thảo Giữa kỳ Hợp phần “Hỗ trợ thể chế cho nâng cao hiệu quả tưới tại một khu vực thí điểm Gia Bình thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải” có sự tham gia của Ban CĐSX&PTTL Huyện Gia Bình, đại diện Tổng cục thủy lợi, Trường đại học thủy lợi (Ban quản lý dự án Hợp phần 2), Ban QLDA ADB5 Bắc Ninh, Tư vấn thiết kế khu mẫu Gia Bình

 Đại diện Ban CĐSX&PTTL xã – Xã Xuân Lai – phát biểu tại cuộc họp