Hướng dẫn thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở tại xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

KS. Hà Thị Thu

Phòng Hợp tác và Phát triển Tổ chức dùng nước

“Cao Phong là một xã phía nam thuộc huyện Sông Lô tỉnh Vĩnh Phúc. Hiên nay, xã đã nhận bàn giao 11 điểm giao nhận sản phẩm dịch vụ, 3 công trình thủy lợi nhỏ vào tháng 2/2021. Tuy nhiên, trên địa bàn xã chưa có tổ chức thủy lợi cơ sở để quản lý khai thác (QLKT) công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng (TLN, TLNĐ). Dựa trên tình hình thực tế tại địa phương yêu cầu xã phải có  tổ chức thủy lợi cơ sở để QLKT công trình đã được bàn giao theo Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017, Thông tư số 05/2018/TT-BNN ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30/06/2021.”

 Ngày 01/04/2021 Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm tư vấn PIM) tổ chức hội nghị hướng dẫn thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở tại xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Thành phần tham dự hội nghị gồm có: Chủ trì hội nghị Ông Nguyễn Việt Hùng – Chi cục trưởng chi cục phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc; Ông Khổng Văn Đông – Phó Chủ tịch xã Cao Phong; các cán bộ chuyên môn của Chi cục phát triển nông thôn, cán bộ xã Cao Phong cùng với các trưởng thôn trên địa bàn xã Cao Phong. Về phía Trung tâm tư vấn PIM có ThS. Bùi Duy Chí – Chuyên gia về Tổ chức thủy lợi cơ sở và Kỹ sư Hà Thị Thu – Nghiên cứu viên.

Nội dung chính của Hội nghị:

  • Chi cục PTNT hướng dẫn xã Cao Phong các thủ tục pháp lý, biểu mẫu để thành lập một hợp tác xã phù hợp với Luật Hợp tác xã.
  • Trung tâm tư vấn PIM giới thiệu về các quy định của Luật Thủy lợi và các văn bản dưới luật; hướng dẫn chi tiết các bước thành lập một tổ chức thủy lợi cơ sở; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở.
  • Thảo luận, lựa chọn mô hình tổ chức thủy lợi cơ sở phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của xã Cao Phong và phù hợp với Luật Thủy lợi.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND và các cá nhân, tổ chức có liên quan tại xã Cao Phong đã đưa ra những thuận lợi và những vấn đề còn tồn tại khi được bàn giao các công tình thủy lợi trên địa bàn xã. Nhiều vấn đề thiết thực đã được nêu ra xoay quanh việc thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở, như: loại hình phù hợp với điều kiện của xã, phương thức hoạt động của tổ chức, yêu cầu về năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia… đều được Trung tâm tư vấn PIM đã giải đáp.

Kết thúc hội nghị, các bên liên quan đã thống nhất thành lập một Hợp tác xã (HTX) đa dịch vụ, có tên là: HTX dịch vụ tổng hợp Nông nghiệp và Môi trường, trong đó có Tổ thủy lợi phụ trách quản lý khai thác các công trình TLN, TLNĐ và các Tổ chuyên trách các dịch vụ khác của HTX. Xã Cao Phong cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện để các cá nhân, tổ chức có liên quan hoàn thiện hồ sơ pháp lý, điều lệ quy chế của HTX trong thời gian sớm nhất để phù hợp với các quy định của Luật thủy lợi trước ngày 30/6/2021. Lãnh đạo địa phương cũng đã gửi lời cám ơn sâu sắc đến các chuyên gia đã tham gia hỗ trợ cho địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Buổi Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

Toàn cảnh hội nghị tại xã Cao Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

Ông Bùi Duy Chí – Chuyên gia về tổ chức thủy lợi cơ sở chia sẻ kinh nghiệm

thành lập tổ chức thủy lợi cở sở.