LỄ KHÁNH THÀNH DỰ ÁN ÂU KIM ĐÀI

Âu Kim Đài có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong tổng thể hệ thống sông ngòi của tỉnh Ninh Bình, đặc biệt trong công tác ngăn mặn, thoát lũ và lấy nước ngọt bổ sung cho vùng Nam Ninh Bình, đồng thời cũng góp phần hoàn thiện kế hoạch ứng phó với kịch bản biến đổi khí hậu của tỉnh Ninh Bình. Xây dựng Âu Kim Đài là một dự án lớn có vai trò quan trọng đối với tỉnh Ninh Bình.

Dự án xây dựng Âu Kim Đài gồm có 02 Hợp phần chính

  • Hợp phần 1: Xây dựng mới công trình đầu mối Kim Đài, trên sông Vạc, tại vị trí gần cửa Kim Đài;
  • Hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực: Hợp phần này nhằm thay đổi những tập quán canh tác nông nghiệp, cho phép người nông dân đối mặt với những biến động trong tương lai, nhất là về khí hậu. Hợp phần gồm 2 nội dung chính: i) Hỗ trợ cho quản lý tổng hợp và điều tiết hệ thống thủy lợi được hình thành từ 4 công trình âu Vân, âu Xanh, âu Cầu Hội và âu Kim Đài; ii) Khuyến khích phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu.

Liên danh Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam- Công ty Berim đã được Ban Quản lý dự án xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình giao thực hiện gói thầu: “Tư vấn quốc tế hỗ trợ kỹ thuật về quản lý nguồn nước” thuộc Hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực.

Đến nay, Hợp phần 1 của dự án đã thực hiện hoàn thành việc xây dựng mới công trình đầu mối trên sông Vạc để đưa vào vận hành. Ngày 27/03/2022 tại huyện Kim Sơn, UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức lễ khánh thành Dự án xây dựng âu Kim Đài với sự tham gia của các ban ngành từ Trung ương đến địa phương. Chi tiết lễ khánh thành như trong đường link dưới đây.

http://www.tinhuyninhbinh.vn/hoat-dong-cua-lanh-dao-tinh/le-khanh-thanh-du-an-xay-dung-au-kim-22620

 

Nguồn sưu tầm: Đinh Vũ Thùy