NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TỈNH “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TỈNH THÁI BÌNH”

Ngày 08/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình đã tổ chức họp hội đồng KHCN nghiệm thu đề tài :”Ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh Thái Bình” do ThS. Nguyễn Lê Dũng – Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển Tổ chức dùng nước làm chủ nhiệm. Thời gian thực hiện đề tài từ tháng 3/2020 đến tháng tháng 12/2020.

          Mục tiêu tổng thể của đề tài là nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng lực quản lý, khai thác và phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong quản lý khai thác công trình thủy lợi và phòng chống lụt bão tại vùng nghiên cứu.

          Buổi nghiệm thu đề tài do ông Hoàng Văn Thiệp, Phó Giám đốc sở KH&CN tỉnh Thái Bình chủ trì. Tham dự hội nghị có Hội đồng khoa học gồm Ông Mai Đức Học – Trưởng phòng CNTT – Cơ yếu, Văn phòng tỉnh ủy, Chủ tịch hội đồng; các Ủy viên phản biện gồm: Ông Hoàng Phương Bắc, Trưởng khoa CNTT – Trường Đại học Thái Bình; Ông Đào Trọng Biên, Trưởng bộ môn Tin học – Trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình,  phản biện; và các ủy viên hội đồng đến từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Sở KH&CN Thái Bình cũng cử đại diện các phòng, ban chuyên môn tham dự họp. Về phía Trung tâm tư vấn PIM có ông Đặng Minh Tuyến – PGĐ Trung tâm PIM; Ông Nguyễn Lê Dũng – Chủ nhiệm đề tài và các thành viên thực hiện đề tài.

            Thay mặt cho nhóm thực hiện đề tài, chủ nhiệm đề tài ThS. Nguyễn Lê Dũng trình bày báo cáo kết quả của đề tài trước hội đồng khoa học

ThS. Nguyễn Lê Dũng báo cáo kết quả của đề tài trước hội đồng

Một số kết quả chính mà đề tài đã đạt được đó là:

(1) Đánh giá được hiện trạng công trình thủy lợi và thực trạng tổ chức quản lý hệ thống công trình thủy lợi và phòng chống lụt bão trên địa bàn tỉnh Thái Bình;

(2) Đề xuất các định hướng, giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý vận hành công trình thủy lợi và phòng chống lụt bão cho tỉnh Thái Bình. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá hiện trạng và định hướng phát triển của vùng nghiên cứu, đề tài đã đề xuất 03 nhóm định hướng, giải pháp gồm:

  • Giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức, quản lý, thúc đẩy sự tham gia của người dân trong công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai.
  • Giải pháp nâng cao hiệu quả phân phối, điều tiết nước.
  • Giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành hệ thống

(3) Xây  dựng được bộ cơ sở dữ liệu GIS về công trình thủy lợi và phòng chống lụt bão cho tỉnh Thái Bình, gồm có: 19 lớp dữ liệu, 3.655 đối tượng. Bộ CSDL chứa thông tin về hình dạng, kích thước, vị trí, thông số kỹ thuật của các công trình sông/kênh, cống, trạm bơm, đê… thuộc phạm vi quản lý của các đơn vị cấp tỉnh.

(4) Thiết kế và xây dựng hệ thống WebGIS hỗ trợ công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi và phòng chống lụt bão cho tỉnh Thái Bình tại địa chỉ https:\\thuyloithaibinh.net. Hệ thống hoạt động trực tuyến trên nền tảng Internet, không cần cài đặt, có thể khai thác sử dụng thông qua nhiều loại thiết bị (smartphone, máy ví tính, máy tính bảng), hoạt động tốt với tất cả các hệ điều hành, trình duyệt phổ biến hiện nay. Ngoài ra hệ thống còn kết nối với mạng lưới trạm quan trắc tự động (02 trạm thí điểm lắp mới và một số trạm có sẵn) để theo dõi diễn biến thủy văn trên hệ thống công trình tại vùng dự án.

Một số kết quả vượt yêu cầu của đề tài:

(1) Ngoài các đối tượng được nêu trong thuyết minh nhiệm vụ (cống, trạm bơm, sông/kênh cấp I, các tuyến đê trên sông trục chính: Sông Hồng, Sông Luộc, Sông Trà Lý, Sông Diêm Hộ), nhóm thực hiện đề tài còn số hóa thêm hệ thống sông/kênh cấp II để đảm bảo phạm vi quản lý của các IMC (khoảng 800 km sông).

(2) Đăng tải 01 bài báo khoa học giới thiệu về kết quả, sản phẩm của đề tài trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi số 63/2020.

Thay mặt hội đồng, Chủ tịch hội đồng ông Mai Đức Học đã đánh giá cao các kết quả mà đề tài đã đạt được. Đề tài đáp ứng đầy đủ nội dung đã đăng ký và đã đạt được các mục tiêu đề ra, số lượng và khối lượng các sản phẩm KHCN đầy đủ theo hợp đồng và thuyết minh được phê duyệt ngoài ra còn có một số sản phẩm vượt yêu cầu. Bên cạnh những kết quả đã đạt được của đề tài, chủ tịch hội đồng cũng yêu cầu chủ nhiệm đề tài cần chỉnh sửa, cập nhật lại một số nội dung theo góp ý của hội đồng khoa học.

Đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu đề tài:

Đại diện sở Khoa học và công nghệ ông Hoàng Văn Thiệp –Phó giám đốc sở phát biểu chỉ đạo

Ông  Hoàng Phương Bắc  – Trưởng Khoa CNTT, Trường Đại học Thái Bình- Ủy viên phản biện 1 trình bày bản nhận xét

Ông  Đào Trọng Biên  – Trưởng bộ môn Tin học, trường Cao đẳng sư phạm Thái Bình

Ủy viên phản biện 2 trình bày bản nhận xét

Ông  Mai Đức Học  – Trưởng phòng Công nghệ thông tin – Cơ yếu, Văn phòng tỉnh ủy

Chủ tịch hội đồng kết luận ý kiến của hội đồng nghiệm thu

Toàn quang cảnh buổi nghiệm thu