Phòng Hợp tác và phát triển tổ chức dùng nước – Trung tâm tư vấn PIM thông báo tuyển dụng

Phòng Hợp tác và phát triển Tổ chức dùng nước thông báo tin tuyển dụng

Số lượng: 02 người

Chuyên ngành:

  • Kỹ thuật tài nguyên nước; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật trắc địa- bản đồ; quản lý và giảm nhẹ thiên tai
  • Phát triển nông thôn; quản lý đất đai; quản lý tài nguyên và môi trường

Thời gian và địa chỉ nộp hồ sơ:

  • Thời gian: hết ngày 31/03/2020
  • Địa chỉ: nguyenledung.vawr@gmail.com
  • Phone: 0986.991.572

Yêu cầu và hồ sơ dự tuyển chi tiết kính mời xem file đính kèm dưới đây:

HTDN. Tuyen dung