Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Viết tắt là Trung tâm tư vấn PIM)

Ngày 19/8/2008, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã ký quyết định số 2517/QĐ-BNN-TCCB về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân.

Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Viết tắt là Trung tâm tư vấn PIM)

Kích chuột vào đây để xem chi tiết : QD chuc nang nhiem vu CPIM