SÁCH MỚI: SỔ TAY CỦNG CỐ, THÀNH LẬP TỔ CHỨC HỢP TÁC DÙNG NƯỚ

Tháng 3/2010, Nhà xuất bản Nông nghiệp vừa mới phát hành cuốn Sổ tay hướng dẫn với tựa đề “Củng cố, thành lập tổ chức hợp tác dùng nước” do Trung tâm tư vấn Quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm tư vấn PIM) biên soạn. Đây là cuốn sổ tay chủ yếu sử dụng cho người hướng dẫn.

Việc biên soạn  sổ tay xuất phát từ nhu cầu thực tế về quản lý, khai thác hiệu quả công trình thủy lợi và có tính kế thừa từ các tài liệu hướng dẫn hiện có đồng thời cuốn sách được tích hợp từ những kinh nghiệm rút ra thông qua thực hiện các dự án, đề tài và được nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm đóng góp ý kiến, đặc biệt là chuyên gia về PIM: Nguyễn Xuân Tiệp. Bên cạnh đó, cuốn sách cũng cập nhật các văn bản pháp lý mới nhất liên quan đến PIM, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thành lập các Tổ chức hợp tác dùng nước tại địa phương.

Nội dung của cuốn Sổ tay bao gồm:

–         Các yêu cầu về những kiến thức cơ bản mà người hướng dẫn cần phải nắm được, đảm bảo đủ điều kiện để tư vấn, hướng dẫn về PIM, đáp ứng yêu cầu của cộng đồng.

–         Các bước tiến hành để củng cố, hoặc thành lập các tổ chức hợp tác dùng nước, đảm bảo cho các tổ chức này hoạt động hiệu quả, bền vững.

Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn đọc có thể liên hệ với Trung tâm tư vấn PIM để được cung cấp miễn phí (số lượng có hạn), địa chỉ: 171 Tây Sơn – Đống Đa – Hà nội.

Một số hình ảnh về cuốn sách: