SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH PHÚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TƯ VẤN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG CỦNG CỐ/THÀNH LẬP TỔ CHỨC THỦY LỢI CƠ SỞ ĐỂ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG

ThS. Bùi Duy Chí

“Thực hiện Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2017, việc bàn giao công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng (TLN, TLNĐ) cho các địa phương quản lý khai thác (QLKT) là tất yếu và cần thiết để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, phục vụ tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành bàn giao xong công trình thủy lợi nhỏ và thủy lợi nội đồng cho các địa phương từ các Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi (IMCs) trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các địa phương hiện chưa có các tổ chức thủy lợi cơ sở hoặc có nhưng chưa đủ các điều kiện để QLKT công trình TLN, TLNĐ theo Luật. Vì vậy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các địa phương phải khẩn trương thực hiện củng cố/thành lập các tổ chức thủy lợi cơ sở phù hợp với Luật Thủy lợi và các văn bản dưới luật trước ngày 30/6/2021.”

Để thực hiện công tác bàn giao, trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh về việc thực hiện bàn giao thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh. Nhằm thuận lợi cho việc thực hiện quản lý, khai thác công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng của các tổ chức thủy lợi cơ sở sau bàn giao, Liên sở: Nông nghiệp và PTNT – Sở tài chính tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản số 08/HD-LS: SNN&PTNT-TC ngày 18 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số quy định chính liên quan đến việc quản lý, khai thác các công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng đã quy định tại Luật thủy lợi và các văn bản hướng dẫn Luật để các địa phương, tổ chức thực hiện.

Theo văn bản đề nghị của các huyện Tam Dương, Sông Lô và Vĩnh Tường, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Vĩnh Phúc đã giao cho Chi cục phát triển nông thôn Vĩnh Phúc và Chi cục thủy lợi Vĩnh Phúc phối hợp với UBND các huyện Tam Dương, Sông Lô, Vĩnh Tường tổ chức 03 buổi hội nghị tư vấn cho các địa phương có nhu cầu thành lập/củng cố các tổ chức thủy lợi cơ sở vào các ngày 16/3/2021, 18/3/2021 và ngày 19/3/2021. Bên cạnh đó, Sở đã mời thêm một số chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tổ chức thủy lợi cơ sở hỗ trợ thêm về kỹ thuật cho địa phương.

Thành phần tham gia hội nghị gồm có: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Chi cục Phát triển nông thôn; Chi cục Thủy lợi; lãnh đạo UBND huyện; phòng nông nghiệp &PTNT; đại diện UBND các xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn các huyện. Về phía các chuyên gia, có ThS. Nguyễn Lê Dũng – Chuyên gia về Tổ chức thủy lợi cơ sở, Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển Tổ chức dùng nước, và ThS. Bùi Duy Chí – Chuyên gia về Thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng (Trung tâm PIM).

          Nội dung chính của hội nghị gồm có:

  • Chi cục PTNT và Chi cục Thủy lợi Vĩnh Phúc đại diện Sở nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các địa phương chi tiết các bước thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở (hợp tác xã, tổ hợp tác) phù hợp với luật thủy lợi hiện hành.
  • Thảo luận các mô hình tổ chức thủy lợi cơ sở phù hợp với điều kiện của các địa phương và phù hợp với luật thủy lợi.
  • Các chuyên gia tổ chức thủy lợi cơ sở giới thiệu về các quy định của Luật Thủy lợi và các văn bản dưới luật, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, và hướng dẫn chi tiết cho một số xã có vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các buổi hội nghị đã diễn ra hết sức sôi nổi, đại diện các xã trên địa bàn các huyện Tam Dương, Sông Lô, Vĩnh Tường đã chia sẻ các điều kiện thuận lợi cũng như các khó khăn khi được tỉnh bàn giao quản lý thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng. Căn cứ với điều kiện thực tế từng địa phương Chi cục PTNT và Chi cục Thủy Lợi Vĩnh Phúc cùng với các chuyên gia đã giải đáp các thắc mắc và như tư vấn thêm cho từng địa phương về các hình thức tổ chức thủy lợi cơ sở phù hợp cho điều kiện từng địa phương và đảm bảo phù hợp với luật thủy lợi hiện hành.

Với sự quan tâm chỉ đạo của các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và tinh thần trách nhiệm, sự tham gia, vào cuộc đồng bộ của chính quyền địa phương tại hội nghị các địa phương cũng cam kết củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy tổ chức thủy lợi cơ sở để phù hợp với các quy định của Luật thủy lợi trước ngày 30/6/2021. Lãnh đạo địa phương cũng đã gửi lời cám ơn sâu sắc đến các chuyên gia đã tham gia hỗ trợ cho địa phương hoàn thành nhiệm vụ được giao.

          Các hội nghị tại các huyện đã kết thúc thành công tốt đẹp./.

Chùm ảnh về hội nghị tại các địa phương.

Đại diện Sở NN&PTNT- Chi cục trưởng chi cục Phát triển nông thôn – Ông Phạm Đình Hùng

chủ trì hội nghị tại huyện Sông Lô ngày 18/3/2021

Ông Trần Văn Đán – Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Sông Lô tổng hợp các ý kiến thắc mắc của địa phương khi nhận bàn giao thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng

Toàn cành hội nghị tại huyện Sông Lô ngày 18/3/2021

Toàn quan cảnh hội nghị tại UBND huyện Tam Dương ngày 16/3/2021

Ông Lương Thế Vinh – Chi cục phó chi cục Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc chủ trì hội nghị

tại huyện Vĩnh Tường ngày 19/3/2021

Ông Phạm Văn Long – Chi cục phó chi cục Thủy lợi Vĩnh Phúc giải đáp các thắc mắc liên quan đến các quy định trong Luật thủy lợi

Ông Nguyễn Lê Dũng – Chuyên gia cao cấp về tổ chức thủy lợi cơ sở chia sẻ kinh nghiệm

thành lập tổ chức thủy lợi cở sở trên địa bàn toàn quốc.