Tập huấn xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác

Ngày 09/11, tại Hà Nội, Tổng cục Thủy lợi phối hợp với Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị tập huấn xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác. Ông Nguyễn Hồng Khanh – Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi – Tổng cục Thủy lợi chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi tập huấn hướng dẫn xây dựng giá sản phẩm,
dịch vụ thủy lợi khác

Tham dự tập huấn có trên 200 đại biểu đến từ các đơn vị khai thác công trình thủy lợi đang thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác trên cả nước.

Các đại biểu đã nghe bà Đinh Thị Nương hướng dẫn cách tính giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác theo Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 và các văn bản pháp luật khác liên quan. Đồng thời, các địa phương đã sôi nổi thảo luận, đưa ra các vấn đề còn vướng mắc trong quá trình xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác tại địa phương mình. Các ý kiến tập trung vào nhóm vấn đề chính như: cách xác định chi phí khấu hao tài sản cố định, lợi nhuận dự kiến; cách thức phân bổ chi phí đối với các khoản chi khi đa số công trình thủy lợi thực hiện cung cấp nhiều loại hình sản phẩm, dịch vụ thủy lợi; hồ sơ phương án giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi… Đại diện cơ quan chủ trì soạn thảo Nghị định 96/2018/NĐ-CP, bà Đinh Thị Nương đã trao đổi, giải đáp những vướng mắc của các địa phương

Bà Đinh Thị Nương hướng dẫn xây dựng phương án giá sản phẩm,
dịch vụ thủy lợi khác

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Ông Nguyễn Hồng Khanh nhấn mạnh, thủy lợi phí đã chuyển thành giá từ ngày 01/01/2017 theo Luật Phí và Lệ phí. Chính phủ ban hành Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định phương pháp tính, lộ trình thực hiện, hồ sơ và quy trình ban hành giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi khác. Xây dựng phương án giá là nhiệm vụ bắt buộc đối với tổ chức khai thác công trình thủy lợi trước khi báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Nhiệm vụ này rất mới, rất khó đối với đơn vị khai thác công trình thủy lợi và cơ quan quản lý nhà nước nên cần sự chỉ đạo và quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị để khẩn trương thực hiện, làm căn cứ xác định giá và cơ sở pháp lý thu tiền dịch vụ thủy lợi khác của người sử dụng dịch vụ. Tổng cục Thủy lợi và Cục Quản lý giá sẽ tiếp tục hỗ trợ và phối hợp với các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định./.

                                                         Nguồn: Báo điện tử Tổng cục Thủy lợi