TRUNG TÂM PIM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016

Ngày 20 tháng 2 năm 2016, Trung tâm tư vấn PIM tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động; dưới sự chủ trì của PGS.TS Trần Chí Trung – Giám đốc trung tâm; tham dự hội có đ/c Trần Thị Lệ – Phó chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam, Ban giám đốc Trung tâm, lãnh đạo các phòng và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm tư vấn PIM

Hội nghị tập trung vào các vấn đề chủ yếu: Kết quả công tác 2016, Kế hoạch và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 2017; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của Trung tâm PIM,  và bộ quy chế hoạt động của Trung tâm

Hội nghị đã bầu ra đoàn chủ tịch, bao gồm:

PGS. TS Trần Chí Trung – Giám đốc trung tâm

Ths Đặng Minh Tuyến – Phó giám đốc trung tâm

Ths Nguyễn Xuân Thịnh – Chủ tịch công đoàn

Ths Nguyễn Danh Minh – Phụ trách phòng tổng hợp, Thư ký hội nghị

Toàn thể hội nghị đã nghe PGS.TS Trần Chí Trung – Giám đốc trung tâm báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Đ/c Nguyễn Xuân Thịnh – Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết công tác 2016 và phương hướng hoạt động Công đoàn 2017; Đ/c Nguyễn Hồng Trường – Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017 của Ban thanh tra nhân dân.

Qua nội dung các báo cáo và các ý kiến góp ý, toàn Hội nghị nhận thấy trong bối cảnh kinh tế của đất nước đang khó khăn, với sự lãnh đạo của Ban giám đốc trung tâm cùng sự nỗ lực phần đấu hăng say làm việc của toàn thể Cán bộ, viên chức và người lao động đã đưa Trung tâm tư vấn PIM hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Bộ và Viện giao.

Hội nghị đã lấy ý kiến biểu quyết về các nội dung chỉnh sửa bổ sung các quy chế, quy định mà trung tâm đã ban hành như: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý KHCN; Quy chế tuyển dụng, đào tạo và sử dụng cán bộ… để phù hợp với tình hình kinh tế và sự phát triển của Trung tâm trong năm 2017, Giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của Trung tâm và bộ tiêu chí đánh giá lãnh đạo phòng và toàn thể cán bộ trong trung tâm.

Năm 2017, Trung tâm tiếp tục chủ trương giảm chi, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tuy nhiên công tác nghiên cứu khoa học, công tác hoạt động đoàn thể: đoàn thanh niên vẫn được đầu tư thích đáng. Đối với các tổ chức Đảng, đoàn thể yêu cầu các chi bộ phải nắm rõ chiến lược của Trung tâm, thể hiện được vai trò định hướng, các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò tuyên truyền giải thích cho các cán bộ viên chức và người lao động nắm bắt được chủ trương của Trung tâm, đồng thời hiểu rõ tâm tư, tình cảm của người lao động để điều chỉnh mang lại kết quả tốt nhất trong tình hình hiện nay.

Đại hội công nhân viên chức và người lao động Trung tâm tư vấn PIM diễn ra thành công tốt đẹp. Với những thành quả đã đạt được, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Trung tâm tư vấn PIM thấy rằng để xây dựng Trung tâm thì không những lãnh đạo trung tâm mà tất cả cán bộ công nhân viên đều phải hết sức cố gắng phấn đấu trong công việc, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, sáng tạo trong công việc, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ để Trung tâm ngày càng phát triển bền vững.

Kết thúc Hội nghị đ/c Trần Thị Lệ – Phó chủ tịch công đoàn Viện KHTLVN có phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí biểu dương những kết quả mà cán bộ, công chức và người lao động trong Trung tâm đã đạt được.
Một số hình ảnh trong Hội nghị

PGS. TS Trần Chí Trung – Giám đốc trung tâm chủ trì Hội  nghị


Ths Đặng Minh Tuyến – Phó giám đốc trung tâm phát biểu chủ trì hội nghị

Đ/c Nguyễn Xuân Thịnh – Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết
công tác 2016 và phương hướng hoạt động Công đoàn 2017

Đ/c Nguyễn Hồng Trường – Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo
kết quả hoạt động 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017
của Ban thanh tra nhân dân.

Cán bộ Viên chức và người lao động Biểu quyết thông qu
a các Nội quy, quy chế của trung tâm


Đ/c Trần Thị Lệ – Phó chủ tịch Công đoàn VKHTL
Việt Nam Phát biểu tại hội nghị