TRUNG TÂM PIM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2019

Ngày 26 tháng 02 năm 2019, Trung tâm tư vấn PIM tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động; dưới sự chủ trì của PGS.TS Trần Chí Trung – Giám đốc trung tâm; tham dự hội có Đ.c Trần Thị Lệ – Phó chủ tịch Công đoàn Viện, Ban giám đốc Trung tâm, lãnh đạo các phòng và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Trung tâm tư vấn PIM

Hội nghị tập trung vào các vấn đề chủ yếu: Kết quả công tác 2018, Kế hoạch và phương hướng thực hiện nhiệm vụ 2019; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác của Trung tâm PIM,  và bộ quy chế hoạt động của Trung tâm

Hội nghị đã bầu ra đoàn chủ tịch, bao gồm:

PGS. TS Trần Chí Trung – Giám đốc trung tâm

ThS Nguyễn Xuân Thịnh – Chủ tịch công đoàn

Toàn thể hội nghị đã nghe PGS.TS Trần Chí Trung – Giám đốc trung tâm báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Đ/c Nguyễn Xuân Thịnh – Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết công tác 2018 và phương hướng hoạt động Công đoàn 2019; Đ/c Uông Huy Hiệp – Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 của Ban thanh tra nhân dân.

Qua nội dung các báo cáo và các ý kiến góp ý, toàn Hội nghị nhận thấy trong năm 2018 với sự lãnh đạo của Ban giám đốc trung tâm cùng sự nỗ lực phần đấu hăng say làm việc của toàn thể Cán bộ, viên chức và người lao động đã đưa Trung tâm tư vấn PIM hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Bộ và Viện giao.

Hội nghị đã lấy ý kiến biểu quyết về các nội dung chỉnh sửa bổ sung các quy chế, quy định mà trung tâm đã ban hành như: Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý KHCN; Quy chế tuyển dụng, đào tạo và sử dụng cán bộ… để phù hợp với tình hình kinh tế và sự phát triển của Trung tâm trong năm 2019, Giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của Trung tâm và bộ tiêu chí đánh giá lãnh đạo phòng và toàn thể cán bộ trong trung tâm.

Năm 2019, Trung tâm tiếp tục chủ trương giảm chi, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tuy nhiên công tác nghiên cứu khoa học, công tác hoạt động đoàn thể: đoàn thanh niên vẫn được đầu tư thích đáng. Đối với các tổ chức Đảng, đoàn thể yêu cầu các chi bộ phải nắm rõ chiến lược của Trung tâm, thể hiện được vai trò định hướng, các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò tuyên truyền giải thích cho các cán bộ,  nhân viên và người lao động nắm bắt được chủ trương của Trung tâm, đồng thời hiểu rõ tâm tư, tình cảm của người lao động để điều chỉnh mang lại kết quả tốt nhất trong tình hình hiện nay của Trung tâm.

Hội nghị công nhân viên chức và người lao động Trung tâm tư vấn PIM diễn ra thành công tốt đẹp. Với những thành quả đã đạt được, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Trung tâm tư vấn PIM phải hết sức cố gắng phấn đấu hơn nữa trong công việc, nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, sáng tạo trong công việc, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ để Trung tâm ngày càng phát triển bền vững.

Kết thúc Hội nghị Đ/c Trần Thị Lệ – Phó chủ tịch Công đoàn Viện có phát biểu tại Hội nghị. Đồng chí biểu dương những kết quả mà cán bộ, công chức và người lao động trong Trung tâm đã đạt được trong năm 2018.

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

PGS. TS Trần Chí Trung – Giám đốc trung tâm chủ trì Hội nghị

Đ/c Nguyễn Xuân Thịnh – Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết công tác 2018
và phát động phong trào thi đua năm 2019


Đ/c Uông Huy Hiệp – Ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động 2018 và phương hướng nhiệm vụ 2019 của Ban thanh tra nhân dân

Đ/c Trần Thị Lệ – Phó chủ tịch Công đoàn Viện KHTL Việt Nam
có phát biểu tại Hội nghị

PGS. TS Trần Chí Trung – Giám đốc trung tâm trao giấy khen
và phần thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018