THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Trung tâm tư vấn Quản lý Thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm tư vấn PIM) thuộc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2021.

 1. Chức danh và số lượng:

Ngạch: Nghiên cứu viên, hạng III

Chỉ tiêu: 14 chỉ tiêu

Vị trí tuyển dụng gắn với vị trí việc làm:

 • Nghiên cứu chính sách và phân tích hệ thống thủy lợi;
 • Nghiên cứu hợp tác và phát triển tổ chức dùng nước, phát triển cộng đồng;
 • Nghiên cứu công nghệ xây dựng thủy lợi nội đồng và chuyển giao công nghệ ;

Vị trí tuyển dụng gắn với ngành nghề đào tạo:

 • Kỹ thuật tài nguyên nước;
 • Thủy văn và tài nguyên nước;
 • Kinh tế Thủy lợi;
 • Công nghệ thông tin;
 • Kỹ thuật xây dựng công trình thủy lợi;
 • Nông nghiệp;
 1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:
 • Có quốc tịch và cư trú tại Việt Nam;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có phiếu đăng kí dự tuyển.
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao;
 1. Tiêu chuẩn tuyển dụng
 • Có trình độ đại học trở lên thuộc các cơ sở đào tạo; Trường Đại học thủy lợi, Trường Đại học Nông nghiệp, xếp loại khá trở lên;
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao;
 • Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
 • Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
 • Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiên cứu viên (hạng III).
 1. Hồ sơ dự tuyển gồm:
 • Phiếu đăng kí dự tuyển viên chức theo mẫu số 01 Ban hành kèm theo Nghị định 115.
 • Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
 • Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

02 ảnh 4×6 cm, 02 phong bì có dán tem, ghi địa chỉ người nhận

 1. Thời gian:
 • Nộp hồ sơ: Từ ngày 12 tháng 05 năm 2021 đến ngày 12 tháng 06 năm 2021
 • Địa chỉ nộp: Phòng Tổng hợp, Trung tâm tư vấn tư vấn Quản lý Thủy nông có sự tham gia của người dân, số 171 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội
 • Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển
 • Mọi thắc mắc xin liên hệ : Phòng Tổng hợp, Trung tâm tư vấn tư vấn Quản lý Thủy nông có sự tham gia của người dân.

      ĐT: 043.5639745, mail: lanhuong@pim.vn