TIN TỨC

TIN NỔI BẬT

Đào Tạo & HTQT

Hội thảo “Đánh giá tác động của Nghị định 115/2008-CP của Chính phủ và Thông tư 65/2009 của Bộ NN&PTNT đến hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi; thảo luận về phương pháp tiếp cận, khung phá

Hội thảo “Đánh giá tác động của Nghị định 115/2008-CP của Chính phủ và Thông tư 65/2009 của Bộ NN&PTNT đến hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi; thảo luận về phương pháp tiếp cận, khung phá

Giới thiệu Trong khuôn khổ dự án CPIM-AFD do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ, ngày 28/2/2012, Trung tâm tư vấn PIM, Viện Khoa học thủy lợi đã tổ chức hội thảo “Đánh giá tác động của Nghị định …

HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN: “TĂNG CƯỜNG THỂ CHẾ TRUNG TÂM TƯ VẤN PIM VÀ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN Ở HAI TỈNH SƠN LA VÀ NINH THUẬN (CPIM-AFD

HỘI THẢO TỔNG KẾT DỰ ÁN: “TĂNG CƯỜNG THỂ CHẾ TRUNG TÂM TƯ VẤN PIM VÀ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CÓ SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN Ở HAI TỈNH SƠN LA VÀ NINH THUẬN (CPIM-AFD

Trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường thể chế Trung tâm tư vấn PIM và hỗ trợ triển khai quản lý khai thác công trình thủy lợi có sự tham gia của người dân ở hai tỉnh Ninh thuận và Sơn La” do Cơ quan phát …

Hoạt Động Dịch Vụ, Tư Vấn

GIỚI THIỆU DỊCH VỤ TƯ VẤN LẬP HỒ SƠ TÍCH TRỮ NƯỚC; THIẾT KẾ MẪU CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NHỎ; THỦY LỢI NỘI ĐỒNG; ĐIỂM GIAO NHẬN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Lê Văn Tú, Bùi Duy Chí Phòng Hợp tác và Phát triển Tổ chức dùng nước I. Đặt vấn đề Hệ thống thủy lợi nội đồng là yếu tố quan trọng dẫn đến nâng cao hiệu quả và dịch vụ cấp thoát nước đến mặt ruộng, …

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH VĨNH PHÚC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TƯ VẤN CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG CỦNG CỐ/THÀNH LẬP TỔ CHỨC THỦY LỢI CƠ SỞ ĐỂ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI NHỎ, THỦY LỢI NỘI ĐỒNG

ThS. Bùi Duy Chí “Thực hiện Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 16 tháng 6 năm 2017, việc bàn giao công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng (TLN, TLNĐ) cho các địa phương quản lý khai thác (QLKT) là …

DỊCH VỤ TƯ VẤN QUỐC TẾ HỖ TRỢ KỸ THUẬT VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NƯỚC, THUỘC DỰ ÁN: XÂY DỰNG ÂU KIM ĐÀI PHỤC VỤ NGĂN MẶN, GIỮ NGỌT VÀ ỨNG PHÓ VỚI TÁC ĐỘNG NƯỚC BIỂN DÂNG CHO 06 HUYỆN, THÀNH PHỐ KHU VỰC NAM NINH BÌNH, TỈNH NINH BÌNH

ThS Đặng Minh Tuyến, ThS. Đinh Vũ Thùy Trung tâm PIM- Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam I. ĐẶT VẤN ĐỀ Biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra, ảnh hưởng tới mọi quốc gia và vùng lãnh thổ. Các quốc gia …

Hoạt Động KHCN

Sản Phẩm KHCN