Hội thảo “Thảo luận góp ý xây dựng sổ tay hướng dẫn phát triển quản lý tưới có sự tham gia – PIM”

Ngày 22/8/2012 Được sự đồng ý của Cơ quan phát triển Pháp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Trung tâm tư vấn PIM tổ chức hội thảo “Thảo luận góp ý xây dựng sổ tay hướng dẫn phát triển quản lý tưới có sự tham gia – PIM” tại Hội trường Viện Khoa học Thủy lợi việt Nam, 171 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội, do Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì

HỘI THẢO “THẢO LUẬN GÓP Ý XÂY DỰNG SỔ TAY HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN
QUẢN LÝ TƯỚI CÓ SỰ THAM GIA – PIM”

Ngày 22/8/2012 Được sự đồng ý của Cơ quan phát triển Pháp và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Trung tâm tư vấn PIM tổ chức hội thảo “Thảo luận góp ý xây dựng sổ tay hướng dẫn phát triển quản lý tưới có sự tham gia – PIM” tại Hội trường Viện Khoa học Thủy lợi việt Nam, 171 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội, do Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì

Tham dự hội thảo: Tổng cục thuỷ lợi-Bộ NN&PTNT và các cơ quan thuộc Bộ NN & PTNT, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Kinh tế Hợp Tác và Phát triển Nông thôn, Cục Quản lý Xây Dựng Công Trình, Trung tâm khuyến nông Quốc Gia, Trung tâm quản lý phòng tránh thiên tai, Ban quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO), Trường Đại học Thủy lợi Hà Nội, Viện khoa học thủy lợi Việt Nam và các đơn vị thuộc Viện, Hội tưới tiêu, Hội Thủy lợi Việt Nam, tổ chức JICA, đại diện các địa phương: Sơn La, Ninh Thuận, Hải Dương, Tuyên Quang, Bắc Giang, Thái Bình,