Hội thảo Đánh giá tác động của Nghị định 115/2008-CP của Chính phủ và Thông tư 65/2009 của Bộ NN&PTNT đến hiệu quả quản lý, khai thác CTTL

Ngày 28/2/2012, Trung tâm tư vấn PIM, Viện Khoa học thủy lợi sẽ tổ chức hội thảo “Đánh giá tác động của Nghị định 115/2008-CP của Chính phủ và Thông tư 65/2009 của Bộ NN&PTNT đến hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi; thảo luận về phương pháp tiếp cận, khung pháp lý và thể chế phát triển PIM tại Việt Nam” do Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì.

Mục tiêu của Hội thảo:

Thảo luận về đánh giá tác động của Nghị định 115/2008 về miễn giảm thủy lợi phí và Thông tư 65/2009 của Bộ NN&PTNT về phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi đến quản lý khai thác công trình thủy lợi và phát triển thủy nông nội đồng; Ngoài ra hội thảo đề xuất phương pháp triển khai thực hiện chủ trương chính sách nhà nước về quản lý KTCTTL có sự tham gia của người dân tại địa phương và khuyến nghị về tăng cường khung pháp lý, thể chế phát triển PIM tại Việt Nam.

Tham dự Hội thảo gồm có:

– Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT, Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Bộ Tài Chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức WB, ADB, JICA, BTC…

– Các cơ quan thuộc Bộ NN & PTNT: Tổng cục thuỷ lợi, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Khoa học & Công nghệ, Cục Quản lý xây dựng công trình, Cục HTX, Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO), Viện khoa học thủy lợi Việt Nam, Hội Thủy lợi Việt Nam, Hội Tưới tiêu, Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới.

– Đại diện các địa phương: Sơn La, Ninh Thuận, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Quảng Trị, Bình Định, An Giang, Long An. Công ty KTCTTL Hà Nam, Bắc Hưng Hải.

Thời gian: Ngày 28/2/2012 từ 8h00 đến 16h:30

Địa điểm: Khách sạn Fortuna, 6B Láng Hạ, Quận Ba Đình, Hà Nội