Sản Phẩm KHCN

Họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Quốc gia Đề tài KHCN thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng Nông thôn mới

Họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Quốc gia Đề tài KHCN thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng Nông thôn mới

Ngày 01/9/2021, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và Văn phòng Chương trình KHCN phục vụ xây dựng Nông thôn mới đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Quốc gia đề tài thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng Nông thôn mới. Hình thức họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom. Tên đề tài …

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG WEBGIS TRONG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TẠI TỈNH THÁI BÌNH

Th.S Nguyễn Lê Dũng, Th.S Đặng Tuấn Phong, Th.S Bùi Duy Chí Trung tâm tư vấn PIM Phân hiệu 2 – Đại học Thủy lợi Tóm tắt: Ngày nay, công nghệ WebGIS đã trở nên phổ biến; nhiều ngành, lĩnh vực đã và đang áp dụng WebGIS như giao thông, du lịch… Trong lĩnh vực thủy lợi, WebGIS đã bắt đầu được …