Sản Phẩm KHCN

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG WEBGIS TRONG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TẠI TỈNH THÁI BÌNH

Th.S Nguyễn Lê Dũng, Th.S Đặng Tuấn Phong, Th.S Bùi Duy Chí Trung tâm tư vấn PIM Phân hiệu 2 – Đại học Thủy lợi Tóm tắt: Ngày nay, công nghệ WebGIS đã trở nên phổ biến; nhiều ngành, lĩnh vực đã và đang áp dụng WebGIS như giao thông, du lịch… Trong lĩnh vực thủy lợi, WebGIS đã bắt đầu được …