Hoạt Động KHCN

NGHIÊN CỨU ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN CỦA NHẬT BẢN ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM

Nguyễn Xuân Thịnh, Uông Huy Hiệp Đặt vấn đề Theo nghiên cứu của Ngân hàng thế giới và một số tổ chức khác, mặc dù Việt Nam nằm trong số những nước có hệ thống thuỷ lợi được đầu tư lớn nhưng hiệu quả sử dụng nước khá thấp, chỉ đạt khoảng 50-60% công suất thiết kế (WB, 2013) và Việt …

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC MÔ HÌNH SINH KẾ CỘNG ĐỒNG ĐƯỢC TRIỂN KHAI TẠI DỰ ÁN GEF – ICRSL

Bùi Duy Chí, Nguyễn Lê Dũng Dự án Hỗ trợ kỹ thuật cho Dự án vốn vay Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long (GEF – ICRSL) do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ, ủy thác thông qua Ngân hàng Thế giới (WB) với thời gian thực hiện từ năm 2017 đến năm 2022. Dự án tập trung …

MÔ HÌNH GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG THUỶ LỢI HUYỆN NỎNG BỐC, TỈNH KHĂM MUỘN, NƯỚC CHDCND LÀO (BAO GỒM ĐOẠN KÈ BỜ SÔNG MÊ CÔNG

Đinh Vũ Thùy Trung tâm tư vấn PIM Phạm Văn Ban Ban Kế hoạch- Tổng hợp, Viện KHTL Việt Nam Tóm tắt: Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào do Chính phủ Việt Nam tài trợ cho nước bạn Lào. Dự án có vai trò hết sức quan trọng trong việc cấp nước sản xuất …

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CẤP TỈNH

PGS.TS. Trần Chí  Trung Trung tâm PIM-Viện KHTLVN Số lượng loại hình tổ chức KTCTTL cấp tỉnh Công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả công trình thuỷ lợi. Mô hình tổ chức khai thác công trình thủy lợi phổ biến ở nước ta là doanh nghiệp khai …

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả lập kế hoạch tưới đối với công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở Việt Nam

PGS.TS.Trần Chí Trung Trung tâm PIM-Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam I. Khái quát về quản lý công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng ở Việt Nam 1.1 Công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng Đến nay, Việt Nam đã xây dựng được hàng ngàn hệ thống công trình thủy lợi, gồm: 6.648 hồ chứa các …

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp tài chính bền vững cho các tổ chức thủy lợi cơ sở

PGS.TS. Trần Chí Trung ThS. Nguyễn Văn Kiên, ThS Phạm Duy Anh Tuấn Trung tâm PIM, Viện KHTLVN Tóm tắt: Một trong những chính sách mới về quản lý khai thác công trình thủy lợi theo Luật Thủy lợi (2017) là chính sách chuyển từ phí sang giá sản phẩm dịch vụ (SPDV) thủy lợi. Tuy nhiên do điều kiện …

Sở KH&CN tỉnh Thái Bình tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm Khoa học và công nghệ

Ngày 24/11/2022, Sở KH&CN tỉnh Thái Bình tổ chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng giải pháp điều khiển thông minh hệ thống cống ngăn mặn và điều tiết nước phục vụ hiện đại hóa nông nghiệp gắn với thích ứng biến đổi khí hậu trên …

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp tài chính bền vững cho các tổ chức thủy lợi cơ sở

PGS.TS. Trần Chí Trung ThS. Nguyễn Văn Kiên, ThS Phạm Duy Anh Tuấn Trung tâm PIM, Viện KHTLVN Tóm tắt:  Một trong những chính sách mới về quản lý khai thác công trình thủy lợi theo Luật Thủy lợi (2017) là chính sách chuyển từ phí sang giá sản phẩm dịch vụ (SPDV) thủy lợi. Tuy nhiên do điều kiện …

KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT TẠI HTX BÀO TRÂM, H.AN BIÊN, KIÊN GIANG

Tác giả: Nguyễn Duy Tiến  I.   Giới thiệu chung về HTX HTX Bào Trâm thuộc ấp Bàu Trâm, xã Nam Yên, huyện An Biên có diện tích tự nhiên khoảng 200 ha, với dân số 850 người sinh sống chủ yếu là nghề nông, trong đó dân tộc thiểu số (Khơ me) chiếm khỏang 40%. HTX được đăng kí lần thứ nhất vào ngày 15 …

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện phân cấp quản lý công trình thủy lợi

PGS.TS. Trần Chí Trung, ThS. Nguyễn Văn Kiên Trung tâm PIM, Viện KHTLVN Tóm tắt: Công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả công trình thuỷ lợi, trong đó phân cấp quản lý công trình thủy lợi là một trong những giải pháp quan trọng công tác quản lý, …