Hoạt Động KHCN

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp tài chính bền vững cho các tổ chức thủy lợi cơ sở

PGS.TS. Trần Chí Trung ThS. Nguyễn Văn Kiên, ThS Phạm Duy Anh Tuấn Trung tâm PIM, Viện KHTLVN Tóm tắt:  Một trong những chính sách mới về quản lý khai thác công trình thủy lợi theo Luật Thủy lợi (2017) là chính sách chuyển từ phí sang giá sản phẩm dịch vụ (SPDV) thủy lợi. Tuy nhiên do điều kiện …

KẾT QUẢ XÂY DỰNG MÔ HÌNH TỔ CHỨC SẢN XUẤT TẠI HTX BÀO TRÂM, H.AN BIÊN, KIÊN GIANG

Tác giả: Nguyễn Duy Tiến  I.   Giới thiệu chung về HTX HTX Bào Trâm thuộc ấp Bàu Trâm, xã Nam Yên, huyện An Biên có diện tích tự nhiên khoảng 200 ha, với dân số 850 người sinh sống chủ yếu là nghề nông, trong đó dân tộc thiểu số (Khơ me) chiếm khỏang 40%. HTX được đăng kí lần thứ nhất vào ngày 15 …

Phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp thực hiện phân cấp quản lý công trình thủy lợi

PGS.TS. Trần Chí Trung, ThS. Nguyễn Văn Kiên Trung tâm PIM, Viện KHTLVN Tóm tắt: Công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả công trình thuỷ lợi, trong đó phân cấp quản lý công trình thủy lợi là một trong những giải pháp quan trọng công tác quản lý, …

Hội thảo sơ kết và nhân rộng mô hình thí điểm “Chuyển đổi canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu – TFCC”

Ngày 4/11/2021, Cục Trồng trọt và Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tổ chức Hội thảo trực tiếp và trực tuyến để thảo luận về kết quả qua một năm thực hiện mô hình và lập kế hoạch nhân rộng, áp dụng các khuyến nghị của dự án mô hình thí điểm “Chuyển đổi hệ thống canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí …

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

PGS.TS. Trần Chí Trung, ThS. Nguyễn Văn Kiên Trung tâm PIM Đặt vấn đề Công tác quản lý, vận hành công trình thủy lợi sau đầu tư có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả các dự án đầu tư thủy lợi, đặc biệt đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với nhu cầu khác nhau về sử dụng nước cho …

Họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Quốc gia Đề tài KHCN thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng Nông thôn mới

Họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Quốc gia Đề tài KHCN thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng Nông thôn mới

Ngày 01/9/2021, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và Văn phòng Chương trình KHCN phục vụ xây dựng Nông thôn mới đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Quốc gia đề tài thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng Nông thôn mới. Hình thức họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom. Tên đề tài …

Mô hình thí điểm thực hiện dồn điền đổi thửa gắn với hoàn chỉnh hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Tác giả: Th.S Nguyễn Xuân Thịnh Đặt vấn đề Nghệ An nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung bộ, với tổng diện tích tự nhiên là 1.648.067,06 ha; trong đó diện tích đất nông nghiệp là 1.464.697,4 ha, chiếm 88,87 so với tổng diện tích tự nhiên. Bình quân diện tích đất nông nghiệp theo đầu người là …

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN VÙNG ĐBSH VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP

Nguyễn Lê Dũng, Đặng Minh Tuyến, Lê Văn Tú, Hà Thị Thu Trung tâm tư vấn PIM Tóm tắt: Phát triển cơ sở hạ tầng và hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững luôn là hai yếu tố song hành, có vai trò trung tâm trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất …

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TỈNH “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TỈNH THÁI BÌNH”

Ngày 08/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình đã tổ chức họp hội đồng KHCN nghiệm thu đề tài :”Ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh Thái Bình” do ThS. Nguyễn Lê Dũng - Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển …

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG WEBGIS TRONG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TẠI TỈNH THÁI BÌNH

Th.S Nguyễn Lê Dũng, Th.S Đặng Tuấn Phong, Th.S Bùi Duy Chí Trung tâm tư vấn PIM Phân hiệu 2 – Đại học Thủy lợi Tóm tắt: Ngày nay, công nghệ WebGIS đã trở nên phổ biến; nhiều ngành, lĩnh vực đã và đang áp dụng WebGIS như giao thông, du lịch… Trong lĩnh vực thủy lợi, WebGIS đã bắt đầu được …