Hoạt Động KHCN

Họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Quốc gia Đề tài KHCN thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng Nông thôn mới

Họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Quốc gia Đề tài KHCN thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng Nông thôn mới

Ngày 01/9/2021, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương và Văn phòng Chương trình KHCN phục vụ xây dựng Nông thôn mới đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cấp Quốc gia đề tài thuộc Chương trình KHCN phục vụ xây dựng Nông thôn mới. Hình thức họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom. Tên đề tài …

Mô hình thí điểm thực hiện dồn điền đổi thửa gắn với hoàn chỉnh hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng tại tỉnh Nghệ An, Việt Nam

Tác giả: Th.S Nguyễn Xuân Thịnh Đặt vấn đề Nghệ An nằm ở vị trí trung tâm vùng Bắc Trung bộ, với tổng diện tích tự nhiên là 1.648.067,06 ha; trong đó diện tích đất nông nghiệp là 1.464.697,4 ha, chiếm 88,87 so với tổng diện tích tự nhiên. Bình quân diện tích đất nông nghiệp theo đầu người là …

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN VÙNG ĐBSH VÀ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP

Nguyễn Lê Dũng, Đặng Minh Tuyến, Lê Văn Tú, Hà Thị Thu Trung tâm tư vấn PIM Tóm tắt: Phát triển cơ sở hạ tầng và hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển bền vững luôn là hai yếu tố song hành, có vai trò trung tâm trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất …

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP TỈNH “ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TỈNH THÁI BÌNH”

Ngày 08/01/2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình đã tổ chức họp hội đồng KHCN nghiệm thu đề tài :”Ứng dụng công nghệ thông tin trong nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình thủy lợi và phòng chống thiên tai tỉnh Thái Bình” do ThS. Nguyễn Lê Dũng - Trưởng phòng Hợp tác và Phát triển …

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG WEBGIS TRONG NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI TẠI TỈNH THÁI BÌNH

Th.S Nguyễn Lê Dũng, Th.S Đặng Tuấn Phong, Th.S Bùi Duy Chí Trung tâm tư vấn PIM Phân hiệu 2 – Đại học Thủy lợi Tóm tắt: Ngày nay, công nghệ WebGIS đã trở nên phổ biến; nhiều ngành, lĩnh vực đã và đang áp dụng WebGIS như giao thông, du lịch… Trong lĩnh vực thủy lợi, WebGIS đã bắt đầu được …

ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP NHÀ NƯỚC KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP QUỐC GIA: “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH NHẰM QUẢN LÝ BỀN VỮNG DẢI BỜ BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

Ngày 17/11/2020, Bộ Khoa học và công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước kết quả thực hiện Đề tài độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách nhằm quản lý bền vững dải bờ biển đồng bằng sông Cửu Long” do PGS.TS. Trần Chí Trung – Trung tâm tư vấn quản …

HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH QUẢN LÝ RỪNG NGẬP MẶN DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CHO VÙNG VEN BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Trần Chí Trung, Đinh Vũ Thùy Tóm tắt Rừng ngập mặn giữ vai trò quan trọng và then chốt trong việc bảo vệ bờ biển, chống xói lở bờ biển, chống gió bão, đồng thời cũng mang lại nhiều lợi ích về kinh tế cho cộng đồng dân cư ven biển. Dưới tác động của biến đổi khí hậu, xói lở bờ biển và suy thoái …

Mô hình thu trữ nước sinh hoạt

Tận dụng những hạ tầng sẵn có và kết hợp với những công nghệ mới trong thu trữ nước, các nhà khoa học ở Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam đã xây dựng thành công mô hình thu trữ nước sinh hoạt quy mô nhỏ đáp ứng quy chuẩn chất lượng nước sinh hoạt của Bộ Y tế và đảm bảo nhu cầu cho người dân ở các tỉnh …

Thực trạng sử dụng nguồn kinh phí thủy lợi phí cấp bù trực tiếp cho các tổ chức thủy lợi cơ sở quản lý khai thác công trình thủy lợi nhỏ, nội đồng theo phân cấp

Đoàn Doãn Tuấn, Trần Việt Dũng Trung tâm tư vấn PIM Tóm tắt: Bài báo này, trên cơ sở phân tích kết quả điều tra, trình bày nguồn thu, bao gồm nguồn hỗ trợ kinh phí sử dụng dịch vụ công ích và nguồn thu phí nội đồng và mức chi QLVH của các tổ chức thủy lợi cơ sở. Tùy thuộc vào quy mô diện tích, …

Giải pháp thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm vùng chuyển đổi sản xuất lúa-tôm ven biển Tây, đồng bằng sông Cửu Long

Giải pháp thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm vùng chuyển đổi sản xuất lúa-tôm ven biển Tây, đồng bằng sông Cửu Long

Đoàn Doãn Tuấn, Trần Việt Dũng Trung tâm Tư vấn PIM Tóm tắt Tác động của hạn hán, xâm nhập mặn đang làm thay đổi tập quán canh tác người dân vùng đồng bằng sông cửu Long (ĐBSCL) nói chung và vùng ven biển Tây nói riêng. Tác động đã biến thách thức thành cơ hội trong sản xuất nông nghiệp của vùng, …