Hợp Tác Quốc Tế

Đào tạo về Vận hành và duy trì hệ thống thủy lợi với sự tham gia của nông dân cho học viên Lào tại Vientiane

Đào tạo về Vận hành và duy trì hệ thống thủy lợi với sự tham gia của nông dân cho học viên Lào tại Vientiane

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác ASEAN- Nhật Bản, Vụ Hợp tác Quốc tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã phối hợp với Ban thư ký ASEAN tổ chức lớp đào tạo ASEAN về “Vận hành và duy trì hệ thống thủy lợi với sự tham gia của nông dân” cho các học viên của Lào từ ngày 15-28/3/2015. Chuyên gia của …

Chuyến thăm quan, nghiên cứu của Đoàn cán bộ cao cấp tỉnh Uva – nước Công hòa Dân chủ xã hội chủ nghĩa (CHDC XHCN) Srilanka tại Việt Nam

Chuyến thăm quan, nghiên cứu của Đoàn cán bộ cao cấp tỉnh Uva – nước Công hòa Dân chủ xã hội chủ nghĩa (CHDC XHCN) Srilanka tại Việt Nam

Từ ngày 12/12/2011 đến ngày 17/12/2011, Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm PIM) đã kết hợp với Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) tổ chức cho Đoàn cán bộ quản lý thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Uva – nước CHDC XHCN Srilanka thăm quan, nghiên cứu về Thủy lợi, nông …

Chuyến thăm quan, nghiên cứu của Đoàn cán bộ cao cấp tỉnh Uva – nước Công hòa Dân chủ xã hội chủ nghĩa (CHDC XHCN) Srilanka tại Việt Nam

Chuyến thăm quan, nghiên cứu của Đoàn cán bộ cao cấp tỉnh Uva – nước Công hòa Dân chủ xã hội chủ nghĩa (CHDC XHCN) Srilanka tại Việt Nam

Tiếp nối thành công của các Đoàn tham quan đến từ đất nước Srilanka, ghi nhận các trao đổi hữu ích giữa cán bộ 2 nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn, tỉnh Uva – Srilanka tiếp tục cử các Đoàn tham quan cao cấp đến Việt Nam với mong muốn tạo điều kiện cho nhiều hơn nữa các cán bộ cao cấp …

Chuyến thăm quan, nghiên cứu của đoàn cán bộ Bộ nội vụ và Phát triển địa phương Nepal tại Việt Nam

Chuyến thăm quan, nghiên cứu của đoàn cán bộ Bộ nội vụ và Phát triển địa phương Nepal tại Việt Nam

Trung tâm Tư vấn PIM phối hợp cùng AIT Extension đã tổ chức cho đoàn cán bộ Bộ Nội vụ và Phát triển địa phương Nepal tham quan, nghiên cứu về các thành tựu trong lĩnh vực phát triển giao thông nông thôn (GTNT) tại Việt Nam Trong các ngày từ ngày 30/9 đến 7/10/2012, Trung tâm Tư vấn PIM phối hợp …

Chuyến thăm quan, nghiên cứu của Đoàn cán bộ quản lý thủy nông Vương quốc Nepal tại Việt Nam

Chuyến thăm quan, nghiên cứu của Đoàn cán bộ quản lý thủy nông Vương quốc Nepal tại Việt Nam

Từ ngày 22/5/2011 đến ngày 26/5/2011, Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm PIM) đã kết hợp với Học viện Công nghệ Châu Á (AIT) tổ chức cho Đoàn cán bộ quản lý thủy nông của Vương quốc Nepal thăm quan, nghiên cứu một số công trình thủy nông và mô hình quản lý …