Đào tạo về Vận hành và duy trì hệ thống thủy lợi với sự tham gia của nông dân cho học viên Lào tại Vientiane

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác ASEAN- Nhật Bản, Vụ Hợp tác Quốc tế – Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam đã phối hợp với Ban thư ký ASEAN tổ chức lớp đào tạo ASEAN về “Vận hành và duy trì hệ thống thủy lợi với sự tham gia của nông dân” cho các học viên của Lào từ ngày 15-28/3/2015. Chuyên gia của trung tâm tư vấn PIM được mời trình bày hai chủ đề: “Hướng dẫn thành lập, củng cố Tổ chức dùng nước” và “Giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ chức dùng nước” trong lớp đào tạo ASEAN tại Vientiane

Lớp đào tạo “Vận hành và duy trì hệ thống thủy lợi với sự tham gia của nông dân” được tổ chức với mục đích tăng cường kiến thức cho các học viên của Lào về vận hành, duy trì hệ thống thủy lợi có sự tham gia của cộng đồng hưởng lợi và hiểu rõ hơn các tác động của hệ thống thủy lợi đối với nông nghiệp và an ninh lương thực.

Ông Chathaneth Shimahano, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và hợp tác quốc tế Lào, đại diện cho Bộ Nông Lâm Lào khai mạc lớp học. Giảng viên trình bày trong lớp đào tạo là các chuyên gia đến từ Bộ Nông Lâm Lào và năm chuyên gia Việt Nam đến từ Trung tâm PIM, trung tâm Đào tạo và hợp tác quốc tế, trường Đại học thủy lợi. Các học viên Lào là các chuyên viên, cán bộ thuộc các phòng, ban của Bộ và các Sở Nông Lâm Lào…

Lớp đào tạo đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Ban tổ chức, đại diện Bộ Nông Lâm Lào và các học viên đánh giá cao các bài trình bày của các giảng viên đến từ Việt Nam, đặc biệt là nội dung và phương pháp tập huấn có sự tham gia của hai giảng viên đến từ Trung tâm PIM. Ban thư ký ASEAN và đại diện Bộ Nông Lâm đã gửi lời cảm ơn tới các Giảng viên và bày tỏ mong muốn được hợp tác lâu dài với Bộ Nông nghiệp và PTNT Việt Nam. Đặc biệt, đại diện Bộ Nông Lâm Lào tin tưởng kết quả tham dự lớp đào tạo ASEAN sẽ mở ra cơ hội hợp tác mới giữa Trung tâm PIM và Bộ Nông Lâm Lào trong lĩnh vực thủy lợi nói chung và lĩnh vực Quản lý thủy nông có sự tham gia nói riêng. Trong tương lai gần, Bộ Nông Lâm Lào tin tưởng và ủng hộ trung tâm PIM tham gia thực hiện thiết kế công trình và hỗ trợ xây dựng thế chế chính sách quản lý vận hành hệ thống thủy lợi Nam Vang, huyện Viêng Thoong, tỉnh Hủa Phăn…

Một vài hình ảnh trong lớp đào tạo ASEAN:

Giảng viên và học viên chụp ảnh kỷ niêm
Đại diện Bộ Nông Lâm Lào chụp ảnh cùng các giảng viên
Giảng viên của Trung tâm PIM áp dụng phương pháp tập huấn có sự tham gia