NGÂN HÀNG DỮ LIỆU PIM

Kết quả thực hiện phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi ở tỉnh Hà Tĩnh

Kết quả thực hiện phân cấp quản lý khai thác công trình thủy lợi ở tỉnh Hà Tĩnh

Phân cấp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp và nông thôn. Bài báo này phân tích kết quả và kinh nghiệm thực hiện phân cấp quản lý ở tỉnh Hà Tĩnh. PGS. TS. Trần Chí …

Tác động của Nghị định 115 và Thông tư 65 đến hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi Tỉnh Tuyên Quang – [Nguyễn Thị Định]

Tác động của Nghị định 115 và Thông tư 65 đến hiệu quả quản lý, khai thác công trình thủy lợi Tỉnh Tuyên Quang – [Nguyễn Thị Định]

Báo cáo nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong quá trình triển khai Nghị định 115 và thông tư 65 tại Tỉnh Tuyên Quang, từ đó kiến nghị Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và PTNT về các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khai thác CTTL trên địa bàn tỉnh nói riêng và khu vực miền núi nói …

Phân cấp quản lý tưới ở địa phương: Sự cần thiết phải thực hiện cơ chế phân cấp quản lý tưới ở các hệ thống thủy nông tỉnh Quảng Trị

Phân cấp quản lý tưới ở địa phương: Sự cần thiết phải thực hiện cơ chế phân cấp quản lý tưới ở các hệ thống thủy nông tỉnh Quảng Trị

chế bao cấp dẫn đến chất lượng phục vụ của CTTL ngày càng xuống cấp. Ý thức rõ điều này, trên cơ sở các chính sách của Nhà nước, tỉnh Quảng Trị đang xâydựng ‘’Đề án phân cấp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi’’ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình, từng bước xã hội hóa …

Hoạt động PIM của tổ dùng nước Ma Hoa-Châu Đắc thuộc hệ thống thủy nông Sông Sắt – tỉnh Ninh Thuận

Hoạt động PIM của tổ dùng nước Ma Hoa-Châu Đắc thuộc hệ thống thủy nông Sông Sắt – tỉnh Ninh Thuận

Trung tâm tư vấn PIM và Viện Tài nguyên nước và Môi trường Đông Nam Á đã triển khai các hoạt động nhằm xây dựng một tổ chức quản lý hệ thống thủy nông nội đồng thực sự của người dân, do dân làm chủ tại xã Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận. MỞ ĐẦU Khuyến khích nông dân tham gia quản lý …

Ninh Thuận triển khai chương trình “Lập hồ sơ điện tử công trình, mô phỏng 3 chiều và tư vấn quản lý công trình thuỷ lợi có sự tham gia của người dân (PIM) khi đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi”

Ninh Thuận triển khai chương trình “Lập hồ sơ điện tử công trình, mô phỏng 3 chiều và tư vấn quản lý công trình thuỷ lợi có sự tham gia của người dân (PIM) khi đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi”

Ngày 11.1.2008 được sự uỷ quyền của chủ tịch UBND Tỉnh Ninh Thuận, sở NN&PTNT Ninh Thuận đã tổ chức hội nghị triển khai chương trình “Lập hồ sơ điện tử công trình (HSĐT), mô phỏng 3 chiều và tăng cường sự tham gia của người dân (PIM) trong quản lý công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Ninh …

Báo cáo Đánh giá công tác bàn giao công trình thủy lợi nhỏ cho HTX quản lí khai thác huyện Thái Thụy – Tỉnh Thái Bình

Báo cáo Đánh giá công tác bàn giao công trình thủy lợi nhỏ cho HTX quản lí khai thác huyện Thái Thụy – Tỉnh Thái Bình

Huyện Thái Thụy là huyện đầu tiên trong tỉnh Thái Bình phân cấp công trình thủy lợi vừa và nhỏ cho các HTX quản lý, khai thác vận hành. Công việc phân cấp và bàn giao đã được tiến hành từ vụ mùa năm 1994 và hoàn thành vào quý I năm 2002. Báo cáo đã nêu lên được những thành quả sau khi chuyển giao và …

Đánh giá 10 năm phát triển PIM tỉnh Tuyên Quang

Đánh giá 10 năm phát triển PIM tỉnh Tuyên Quang

ĐÁNH GIÁ 10 NĂM PHÁT TRIỂN PIM TỈNH TUYÊN QUANG Nguyễn Thị Định1 (Báo cáo tại hội thảo quốc gia về PIM tại Hạ Long 5/2007) Về công tác quản lý công trình thủy lợi trước khi chuyển giao: Đầu năm 1995 tỉnh Tuyên Quang có 1342 công trình thủy lợi. Trong đó công ty Quản lý khai thác công trình …

Vai trò của PIM đối với tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp có làm dịch vụ tưới 31-12-2007

Vai trò của PIM đối với tổ chức và hoạt động của Hợp tác xã nông nghiệp có làm dịch vụ tưới 31-12-2007

Ngay từ khi mới hình thành, dịch vụ thủy lợi đã là hoạt động chính trong nhiều Hợp tác xã nông nghiệp (HTX NN). Hoạt động này vẫn tiếp tục gắn liền với quá trình phát triển và luôn đóng vai trò quan trọng trong các HTX. VAI TRÒ CỦA PIM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP CÓ LÀM …

Báo cáo đánh giá hai năm thực hiện khung chiến lược phát triển PIM ở Việt Nam

Báo cáo đánh giá hai năm thực hiện khung chiến lược phát triển PIM ở Việt Nam

Trong nhiều thập kỷ qua, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã tập trung đầu tư khôi phục và xây dựng nhiều hệ thống thuỷ lợi. Thực hiện chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm, các hệ thống công trình thuỷ lợi ở Việt Nam đều có sự đóng góp của nông dân ở mức độ khác nhau BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HAI NĂM …

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỪ THÀNH LẬP CÁC MÔ HÌNH PIM ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI CÁC DỰ ÁN ODA VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỪ THÀNH LẬP CÁC MÔ HÌNH PIM ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI CÁC DỰ ÁN ODA VÀ CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ

Trong nhiều năm qua, các tổ chức thủy lợi cơ sở được thành lập tại hầu hết các địa phương tạo nên một hệ thống tổ chức quản lý tưới theo hướng PIM rất đa dạng. Các tổ chức quản lý hệ thống thủy lợi nội đồng tồn tại theo nhiều loại hình, thể hiện tính đa dạng theo điều kiện kinh tế, xã hội, đặc thù …