Thể Chế, Chính Sách Quản Lý Tưới

THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP CỦA CÁC CÔNG TY KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

PGS.TS Trần Chí Trung, ThS Nguyễn Văn Kiên Trung tâm PIM Đặt vấn đề Công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả công trình thuỷ lợi. Trong bối cảnh hiện nay, các lĩnh vực hàng hoá dịch vụ công nói chung, trong đó có dịch vụ thủy lợi phải đổi …

MÔ HÌNH GIÁM SÁT CỘNG ĐỒNG TRONG DỰ ÁN XÂY DỰNG HỆ THỐNG THUỶ LỢI HUYỆN NỎNG BỐC, TỈNH KHĂM MUỘN, NƯỚC CHDCND LÀO (BAO GỒM ĐOẠN KÈ BỜ SÔNG MÊ CÔNG

Đinh Vũ Thùy Trung tâm tư vấn PIM Phạm Văn Ban Ban Kế hoạch- Tổng hợp, Viện KHTL Việt Nam Tóm tắt: Dự án xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào do Chính phủ Việt Nam tài trợ cho nước bạn Lào. Dự án có vai trò hết sức quan trọng trong việc cấp nước sản xuất …

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỔ CHỨC KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI CẤP TỈNH

PGS.TS. Trần Chí  Trung Trung tâm PIM-Viện KHTLVN Số lượng loại hình tổ chức KTCTTL cấp tỉnh Công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả công trình thuỷ lợi. Mô hình tổ chức khai thác công trình thủy lợi phổ biến ở nước ta là doanh nghiệp khai …

ĐÁNH GIÁ, NGHIỆM THU CẤP NHÀ NƯỚC KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ĐỘC LẬP CẤP QUỐC GIA: “NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH NHẰM QUẢN LÝ BỀN VỮNG DẢI BỜ BIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG”

Ngày 17/11/2020, Bộ Khoa học và công nghệ đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp nhà nước kết quả thực hiện Đề tài độc lập cấp Quốc gia “Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách nhằm quản lý bền vững dải bờ biển đồng bằng sông Cửu Long” do PGS.TS. Trần Chí Trung – Trung tâm tư vấn quản …

Giải pháp quản lý hiệu quả hệ thống đê biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

                                                                                        ThS. Đinh Vũ Thùy, PGS.TS. Trần Chí Trung                                                                                                              Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam                         …

Hiệu quả của mô hình đồng quản lý rừng ngập mặn và tài nguyên thiên nhiên cho vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu long

Hiệu quả của mô hình đồng quản lý rừng ngập mặn và tài nguyên thiên nhiên cho vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu long

Tóm tắt: Dưới tác động của BĐKH xói lở bờ biển và suy thoái rừng ngập mặn đã gây nên thiệt hại rất lớn về kinh tế, xã hội và môi trường. Rừng ngập mặn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo chức năng phòng hộ, phòng chống sạt lở, xói mòn đất, xói mòn bờ biển, bảo vệ đê biển, bảo vệ môi …

GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ CHO MÔ HÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG VÙNG MIỀN NÚI TÂY BẮC

GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ CHO MÔ HÌNH CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG VÙNG MIỀN NÚI TÂY BẮC

Tóm tắt: Các công trình cấp nước nông thôn vùng Tây Bắc chủ yếu được hình thành từ các Chương trình, dự án hỗ trợ của Chính phủ. Ở đa số các công trình này sử dụng công nghệ lọc thô đơn giản chỉ có thể loại bỏ được một số kim loại như là sắt hoặc độ đục, không thể lọc hết được các virus vi khuẩn …

Hội thảo “Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tôm sinh thái, lúa hữu cơ vùng ven biển Tây-ĐBSCL”

Hội thảo “Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tôm sinh thái, lúa hữu cơ vùng ven biển Tây-ĐBSCL”

Ngày 23 tháng 5 năm 2019 tại UBND huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Viện lúa ĐBSCL, Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 2 phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT Kiên Giang tổ chức Hội thảo “Sản xuất và tiêu thụ sản phẩm tôm sinh thái, lúa hữu cơ vùng ven biển Tây-ĐBSCL” Hội …

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐÊ BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HIỆU QUẢ HỆ THỐNG ĐÊ BIỂN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có diện tích gần 40.000km2, dân số gần 18 triệu người (chiếm 12% diện tích đất, 22% dân số cả nước). Đây là vùng đất có 3 mặt Đông, Tây, Nam giáp biển Đông và biển Tây Nam, diện tích vùng đặc quyền kinh tế khoảng 360.000km2, một trong số ít vùng trên thế giới có …

Cơ sở khoa học xác định chế độ tưới hợp lý cho cây hồ tiêu giai đoạn kinh doanh vùng Tây Nguyên

Cơ sở khoa học xác định chế độ tưới hợp lý cho cây hồ tiêu giai đoạn kinh doanh vùng Tây Nguyên

Tóm tắt: Cây hồ tiêu là một trong những cây trồng chính của các tỉnh Tây Nguyên, chiếm tỷ lệ khoảng 51,6% diện tích hồ tiêu của cả nước, đã và đang trở thành cây “mũi nhọn chiến lược”, cây xóa đói giảm nghèo, cây làm giàu của nông dân, nhất là vùng sâu, vùng …