Giải pháp quản lý hiệu quả hệ thống đê biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

                                                                                        ThS. Đinh Vũ Thùy, PGS.TS. Trần Chí Trung

                                                                                                             Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

                                                                                                                                      Lương Kiều Oanh

                                                                                    Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng công trình 135

Dưới tác động của BĐKH, xói lở bờ biển và các hoạt động khai thác vùng ven biển dẫn đến xu thế mất rừng ngập mặn đã uy hiếp mạnh đến hệ thống đê điều ở vùng ĐBSCL. Xây dựng hoàn thiện cơ chế chính sách, mô hình tổ chức quản lý đê điều hiệu quả là một giải pháp có tính bền vững. Dựa trên kết quả điều tra, phát hiện các bất cập về quản lý đê biển hiện nay, bài báo này giới thiệu các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống đê biển cho vùng ĐBSCL. Các giải pháp được đề xuất là thành lập, kiện toàn tổ chức chuyên trách quản lý đê điều, tổ chức quản lý đê nhân dân và một số cơ chê, công cụ chính sách quản lý đê điều phù hợp cho vùng ĐBSCL

Chi tiết bài viết  kính mời xem file đính kèm dưới đây:

Giai phap quan ly de ĐBSCL