Đại hội Công đoàn cơ sở Trung tâm Tư vấn PIM lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thực hiện kế hoạch của Công đoàn Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam lần thứ III nhiệm kỳ 2022 – 2027, ngày 27/10/2022, Công đoàn cơ sở Trung tâm Tư vấn PIM đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ IV nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Hội trường tầng 1 – Viện Khoa học thủy lợi Việt Nam.

Tham dự Đại hội, về phía Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam có GS.TS. Trần Đình Hòa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam;  GS. TS Nguyễn Tùng Phong – Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Viện, Uỷ viên BCH Công đoàn Nông nghiệp và PTNT; TS. Nguyễn Tiếp Tân – Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Viện và đồng chí Trần Thị Lệ – Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam.

Về phía Trung tâm Tư vấn PIM có PGS. TS Trần Chí Trung – Giám đốc, Ths Đặng Minh Tuyến – Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc, ThS. Nguyễn Xuân Thịnh – Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Trung tâm tư vấn PIM, cùng toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm.

Các đại biểu tham dự Đại hội thực hiện nghi lễ chào cờ

     Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Tư vấn PIM nhiệm kỳ 2015-2022, đồng chí Nguyễn Xuân Thịnh đã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027, đồng chí Vũ Thị Ngọc Tú trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2015-2022.

Đ/c Nguyễn Xuân Thịnh – Chủ tịch Công đoàn Trung Tâm tư vấn PIM phát biểu khai mạc và trình bày báo cáo tại Đại hội

Đ/c Vũ Thị Ngọc Tú – Ủy viên BCH trình bày báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH công đoàn nhiệm kỳ 2015 – 2022

     Thông qua các Báo cáo tổng kết và Báo cáo kiểm điểm cho thấy, trong nhiệm kỳ 2015-2022, Công đoàn Trung tâm Tư vấn PIM đã hoàn thành tốt vai trò, trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho viên chức, người lao động. Các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chính sách khác được thực hiện đầy đủ; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ được nâng cao.

Bên cạnh đó, Công đoàn Trung tâm Tư vấn PIM thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với viên chức, người lao động, nhất là trong tuyển dụng, ký kết hợp đồng lao động, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong Trung tâm.

Tuy nhiên, BCH Công đoàn Trung tâm tư vấn PIM nhiệm kỳ 2015-2022 cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: 100% cán bộ công đoàn đều kiêm nhiệm, vì vậy không có nhiều thời gian dành cho công tác Công đoàn, chuyên nghiệp vụ về lĩnh vực Công đoàn còn hạn chế nên hiệu quả hoạt động chưa cao; kinh phí hoạt động chủ yếu dựa vào nguồn phân bổ từ Công đoàn phí, không có nguồn thu khác nên gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai các hoạt động,…. Từ đó, BCH Công đoàn Trung tâm nhiệm kỳ 2015-2022 đã phân tích các nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027 là tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn theo phương châm

Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – phát triển”.

Phát biểu tại hội nghị, đ/c Trần Thị Lệ – Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam, đã đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn Trung tâm Tư vấn PIM đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua và mong muốn trong thời gian tới, Công đoàn Trung tâm tiếp tục phát huy tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Công đoàn Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, từng bước nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động.

Đ/c Trần Thị Lệ – Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam phát biểu tại hội nghị

     PGS. TS Trần Chí Trung – Giám đốc và ThS. Đặng Minh Tuyến – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn PIM cũng đã đề ra một số giải pháp để Công đoàn Trung tâm Tư vấn PIM thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2022-2027. BCH Công đoàn Trung tâm Tư vấn PIM cần chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của đoàn viên công đoàn để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao.

PGS. TS Trần Chí Trung – Giám đốc Trung tâm Tư vấn PIM phát biểu tại hội ngh

ThS. Đặng Minh Tuyến – Bí thư Chi bộ, Phó giám đốc Trung tâm phát biểu tại hội nghị

     Đại hội đã bầu BCH Công đoàn khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 3 thành viên 3, cùng với sự kỳ vọng BCH khoá mới phát huy các kết quả đã đạt được và hoàn thành tốt hơn nữa vai trò của Công đoàn là trung tâm đoàn kết và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động trong Trung tâm.

Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Tư vấn PIM nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt và nhận hoa chúc mừng từ Công đoàn Viện Khoa Học Thuỷ Lợi Việt Nam và Ban lãnh đạo Trung tâm Tư vấn PIM