HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Ngày 10/01/2024, Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm PIM) đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự lễ tổng kết về phía Viện KHTL có GS.TS.Trần Đình Hòa – Bí thư Đảng Ủy – Giám đốc Viện; PGS.TS.Nguyễn Thanh Bằng– Phó giám đốc Viện KHTL Việt Nam; TS.Nguyễn Tiếp Tân – Phó giám đốc – Chủ tịch công đoàn Viện KHTL Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban chức năng của Viện KHTL Việt Nam, PGS.TS.Lê Xuân Quang – Phó Viện trưởng Viện nước, tưới tiêu và môi trường, Chuyên gia cao cấp Nguyễn Xuân Tiệp, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ của Trung tâm PIM.

Thay mặt Trung tâm PIM, ThS.Đặng Minh Tuyến – Phó giám đốc phụ trách trung tâm báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Báo cáo nêu bật một số thành tựu nổi bật như sau:

 * Về công tác nghiên cứu khoa học năm 2023:

 • Chủ trì 04 đề tài và tham gia thực hiện 03 đề tài. Chủ trì thực hiện 01 đề tài cấp Nhà nước, 01 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài tiềm năng và 01 đề tài cấp tỉnh.
 • Tiếp tục thực hiện 01 dự án hợp tác với Lào; 02 dự án hợp tác nghiên cứu với Nhật Bản; 03 Dự án tư vấn trong nước.

 * Về công tác thông tin và tuyên truyền:

 • Trang Website của Trung tâm được cập nhật tin bài thường xuyên, số lượt truy cập trên 1,43 triệu; là kênh thông tin quan trọng giới thiệu hoạt động tới các đối tác trong và ngoài nước, nhu cầu về hợp tác nghiên cứu với các tổ chức liên quan.
 • Bài báo trong nước và Quốc tế: Thông qua kết quả thực hiện các Đề tài, dự án Trung tâm đã đăng được 01 bài báo trên Tạp chí Quốc tế, 01 bài báo Tiếng Việt và 01 bài báo Tiếng Anh trên Tạp chí Khoa học công nghệ Thủy lợi.

* Công tác Đào tạo:  Trung tâm luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc. Năm 2023, cán bộ của Trung tâm đã tham gia nhiều khoá đào tạo nâng cao nhận thức về chính trị và năng lực chuyên môn nghiệp vụ, cụ thể gồm:

 • Đào tạo sau đại học: Trung tâm hiện có 03 NCS, 02 học viên cao học.
 • Đã tốt nghiệp 2023: 01 thạc sĩ, 05 Trung cấp lý luận Chính trị;
 • Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: 05 cán bộ đã thi NCV chính, đang chờ kết quả; 01 cán bộ hoàn thành khóa học Quốc phòng an ninh đối tượng 2, 02 cán bộ đối tượng 3; 02 cán bộ quản lý cấp phòng; 01 cán bộ học tiếng Anh ngắn hạn tại NewZealand; 05 cán bộ thăm quan, học tập Nhật Bản, Đài Loan.
 • Trung tâm cũng thường xuyên tổ chức các buổi seminar trao đổi học thuật, kết quả KHCN từ các đề tài, dự án;

* Hợp tác quốc tế. Trung tâm tiếp tục duy trì và mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mới vào sản xuất. Một số nhiệm vụ cụ thể được thực hiện trong năm 2023 như sau:

 • Hợp tác với Cục thủy lợi của Lào trong thực hiện tư vấn hỗ trợ quản lý vận hành, giám sát của người dân – Dự án xây dựng hệ thống thuỷ lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn-Lào.
 • Hợp tác với Viện Tưới tiêu Nhật Bản (JIID) xây dựng Mô hình thí điểm ứng dụng công trình đo nước mặt ruộng tự động ở tỉnh Nghệ An và đề xuất dự án nghiên cứu về áp dụng các thực hành tốt trong canh tác lúa giảm phát thải khí nhà kính ở Việt Nam và một số nước ASEAN.
 • Hợp tác với Trường Đại học Tsukuba -Nhật Bản nghiên cứu các nguyên lý cơ bản về PIM ở Việt nam; Nghiên cứu thí điểm mô hình PIM ở tỉnh Hà tĩnh, Bắc Giang.
 • Hợp tác với Trung tâm nghiên cứu kỹ thuật nông nghiệp Đài Loan về vận hành thủy lợi thông minh quản lý nước mặt ruộng.
 • Hợp tác với các tổ chức như AFD, ADB, WB, JICA và các tổ chức khác trong hợp tác nghiên cứu và triển khai thực hiện các gói thầu trong các dự án ODA.

Phát biểu tại Hội nghị, GS-TS.Trần Đình Hòa, Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam nêu cao sự nổ lực và chúc mừng Trung tâm đã vượt qua mọi khó khăn chung đạt được nhiều thành tựu đáng khen ngợi trong năm 2023 và khẳng định rằng Trung tâm tư vấn PIM là một đơn vị thành viên có vị trí rất quan trọng làm cầu nối cho sự phát triển chung của Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam. Với phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ là tín hiệu đáng mừng cho phát triển Trung tâm trong năm 2024; đồng thời yêu cầu Trung tâm cần tập trung theo sát để nắm bắt các cơ hội đưa ra các sản phẩm khoa học, công nghệ và các dịch vụ tư vấn hiệu quả. Về công tác sắp xếp tổ chức cán bộ, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam sẽ cùng Trung tâm xây dựng đề án theo định hướng phát triển hiệu quả ở 3 khía cạnh: Cơ cấu tổ chức tinh gọn gắn với định hướng khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực của Trung tâm.

 Ths Đặng Minh Tuyến – Phó Giám đốc phụ trách trung tâm phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, hứa tiếp tục quan tâm hơn nữa trong công tác chuyên môn, phát triển năng lực đội ngũ cán bộ viên chức người lao động, cùng tập thể Trung tâm tư vấn PIM hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong tình hình mới.

Tại Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Một số hình ảnh của buổi lễ:

ThS Đặng Minh Tuyến- Phó giám đốc phụ trách trung tâm báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

* Các đại biểu tham gia phát biểu tại hội nghị:

TS Nguyễn Tiếp Tân – Phó Bí thư Đảng Ủy – Phó Giám đốc, chủ tịch công đoàn

 Viện KHTL Việt Nam phát biểu tại hội nghị

GS.TS Trần Đình Hòa – Bí thư Đảng Ủy – Giám đốc Viện KHTL Việt Nam phát biểu tại hội nghị