HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI “ TỔNG ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, HIỆU QUẢ CÁC HỆ THỐNG THỦY LỢI TOÀN QUỐC”

Ngày 24-5-2011, Tổng cục Thủy lợi đã phối hợp với Trung tâm tư vấn PIM – Viện khoa học Thủy lợi VN tổ chức Hội nghị tập huấn cho đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi, các Công ty quản lý KTTCCL của 45 tỉnh tại Nhà khách TW Đảng số 8 Chu Văn An – Hà nội.

1. Giới thiệu Dự án

Công tác thuỷ lợi có vai trò rất quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh Bộ NN&PTNT triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Năm 2009 Bộ đã phê duyệt Dự án “Tổng điều tra đánh giá hiện trạng, hiệu quả các HTTL toàn quốc” và giao cho Trung tâm tư vấn quản lý thuỷ nông có sự tham gia của người dân (thuộc Viện KHTLVN) chủ trì thực hiện, thời gian trong 2 năm 2010-2011.

Mục tiêu của dự án là có được một bức tranh toàn cảnh về hiện trạng, hiệu quả các công trình thuỷ lợi toàn quốc, giúp Bộ xây dựng chương trình tổng thể công tác thuỷ lợi về quy hoạch, kế hoạch xây dựng, củng cố và phát triển các công trình thuỷ lợi trên phạm vi cả nước, hoàn thiện thể chế, chính sách trong quản lý, khai thác nâng cao hiệu quả cộng trình.

Dự án sẽ tiến hành điều tra khảo sát, lập báo cáo đánh giá hiện trạng, hiệu quả các hệ thống thuỷ lợi trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước, xây dựng cơ sở dữ liệu về hiện trạng thuỷ lợi, phục vụ cho công tác quản lý điều hành của Bộ NN&PTNT.

Năm 2010, Tổng cục Thủy lợi, Trung tâm tư vấn PIM – Viện khoa học Thủy lợi Việt nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn lần thứ nhất cho đại diện lãnh đạo, chuyên viên Sở Nông nghiệp &PTNT, Chi cục Thủy lợi, các Công ty QLKTCTTL và tiến hành điều tra tại 18 tỉnh (gồm 15 tỉnh miền núi phía Bắc và 3 tỉnh: Cần Thơ, Ninh Thuận, Bắc Ninh).

Theo kế hoạch công tác năm 2011, sẽ tiếp tục điều tra đánh giá tại 45 tỉnh còn lại gồm 9 tỉnh ĐBSH, 18 tỉnh Miền Trung Tây Nguyên và 18 tỉnh ĐBSCL.

2. Hội nghị triển khai

Ngày 24-5-2011, Tổng cục Thủy lợi đã phối hợp với Trung tâm tư vấn PIM – Viện khoa học Thủy lợi VN tổ chức Hội nghị tập huấn cho đại diện lãnh đạo, chuyên viên các Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy lợi, các Công ty quản lý KTTCCL của 45 tỉnh tại Nhà khách TW Đảng số 8 Chu Văn An – Hà nội.

Chủ trì Hội nghị:

– Đại diện Tổng cục Thuỷ lợi: ThS, Đỗ Văn Thành, Vụ trưởng Vụ QLNN và NSNT; ThS. Đàm Hòa Bình, Vụ trưởng Vụ Quản lý Công trình

– Đại diện đơn vị thực hiện: PGS.TS Trần Chí Trung, Phó Giám đốc Trung tâm tư vấn PIM -Viện KHTL Việt nam.

Đại biểu tham dự:

– Lãnh đạo và chuyên viên các Vụ chức năng của Tổng cục Thuỷ lợi; lãnh đạo và chuyên viên Viện KHTL Việt nam, Trung tâm tư vấn PIM

– Lãnh đạo và chuyên viên các Sở NN&PTNT, Chi cục Thuỷ lợi, Công ty Quản lý KTCTTL của tại 45 tỉnh gồm 9 tỉnh ĐBSH, 18 tỉnh Miền Trung Tây Nguyên và 18 tỉnh ĐBSCL

3. Các nội dung trao đổi thảo luận:

– Giới thiệu mục đích ý nghĩa, nội dung nhiệm vụ;

– Báo cáo tập huấn về nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức điều tra

– Lấy ý kiến về mẫu phiếu điều tra; Phạm vi điều tra

– Thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện

– Trách nhiệm của các bên: Sự chỉ đạo, điều hành chung của Tổng cục Thuỷ lợi và sự phối hợp giữa địa phương (Sở NN&PTNT, Chi cục Thuỷ lợi, các Công ty quản lý KTCTTL) với Trung tâm tư vấn PIM.

Hội nghị đã diễn ra sôi nổi và nhận được rất nhiều ý kiến tham gia của các đại biểu. Phát biểu tại Hội nghị, đại biểu các địa phương đã đánh giá cao mục đích ý nghĩa của cuộc điều tra; đưa ra nhiều ý kiến làm rõ thêm nội dung phiếu điều tra, giới hạn phạm vi điều tra và phương pháp tổ chức thực hiện; Sẵn sàng ủng hộ và phối hợp với Trung tâm tư vấn PIM hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ đặt ra.

4. Kết luận Hội nghị

Tổng hợp các ý kiến trao đổi, thảo luận và trên cơ sở chỉ đạo của Bộ, chủ trì Hội nghị kết luận:

1) Đây là nhiệm vụ rất lớn và quan trọng phục vụ công tác quản lý điều hành của Bộ, bên cạnh đó giúp các địa phương nâng cao hiệu quả quản lý khai thác công trình; xây dựng kế hoạch, quy hoạch phát triển thủy lợi.

2) Phạm vị điều tra giới hạn ở các hệ thống công trình, công trình do tổ chức Nhà nước quản lý và chỉ điều tra các công trình tưới tiêu. Các công trình về đê điều, nước sạch đã có dự án riêng.

3) Cơ chế thực hiện điều tra là cơ chế phối hợp: Tổng cục Thủy lợi chỉ đạo chung; Giao cho Trung tâm tư vấn PIM là đầu mối thiết kế phiếu điều tra, kế hoạch tổ chức thực hiện, tổng hợp báo cáo số liệu điều tra; Đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh thành phố chủ trì, phân giao nhiệm vụ cho Chi cục Thủy lợi, các Công ty QL KTCTTL thu thập số liệu báo cáo. Về kinh phí phục vụ điều tra tại tỉnh, Bộ không bố trí kinh phí phân bổ cho các tỉnh, các địa phương đề nghị UBND tỉnh cấp bổ sung hoặc cân đối trong kế hoạch tài chính của cơ quan, đơn vị./.

Dưới đây là một số hình ảnh về Hội nghị