Dịch Vụ Tư Vấn Thủy Lợi Khác

THÚC ĐẨY PIM PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ, GÓP PHẦN QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG

THÚC ĐẨY PIM PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ, GÓP PHẦN QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG

THÚC ĐẨY PIM PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ, GÓP PHẦN QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG TS. Cao Đức Phát Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT Trong nhiều thập kỷ qua, nhà nước, nhân dân ta đã tập trung đầu tư xây dựng nhiều công trình thuỷ lợi đa mục tiêu góp phần quan trọng trong việc bảo vệ …

Quyết định thành lập Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân

Quyết định thành lập Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân

Ngày 22/12/2004, Bộ trưởng Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã ký quyết định số 4579/QĐ/BNN-TCCB về việc thành lập Trung tâm tư vấn quản lý thủy nông có sự tham gia của người dân (Trung tâm tư vấn PIM) BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -=0=- Số: 4579/QĐ/BNN-TCCB CỘNG HOÀ …