Văn Phòng Điện Tử

Công trình đong đo nước đối với vấn đề HĐH thủy lợi nội đồng ở Việt Nam (Bài đăng trên Đặc san KHCN Thủy lợi số 27 – tháng 10/2010)

Công trình đong đo nước đối với vấn đề HĐH thủy lợi nội đồng ở Việt Nam (Bài đăng trên Đặc san KHCN Thủy lợi số 27 – tháng 10/2010)

Để thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, công tác hiện đại hóa hệ thống thủy lợi nội đồng có vai trò quan trọng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất cây trồng, cấp nước cho công nghiệp, dịch vụ và sinh hoạt. Việc nghiên cứu ứng dụng các công trình …

Phân cấp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi ở Việt Nam -TS. Trần Chí Trung, Trung tâm tư vấn PIM , Viện KHTL Việt Nam

Phân cấp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi ở Việt Nam -TS. Trần Chí Trung, Trung tâm tư vấn PIM , Viện KHTL Việt Nam

Phân cấp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi là một trong những yêu cầu đảm bảo cho các hệ thống công trình thuỷ lợi phát huy hiệu quả đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các ngành kinh tế khác. Trên cơ sở phân tích hệ thống tổ chức quản lý và thực tiễn phân cấp quản lý khai thác …

Xây dựng mô hình quản lý các công trình thuỷ lợi liên xã

Xây dựng mô hình quản lý các công trình thuỷ lợi liên xã

Bài báo này phân tích hiệu quả quản lý tưới của 3 mô hình quản lý công trình thuỷ lợi liên xã là: (1) Mô hình Công ty KTCTTL Sông Chu quản lý kênh B15a, (2) Mô hình Hội dùng nước kênh B8a và (3) Mô hình Ban quản lý công trình thuỷ lợi Ngòi Là. Mô hình đầu tiên là rất phổ biến ở hầu hết các hệ thống …

Sự hợp tác giữa các đơn vị quản lý thuỷ nông

Sự hợp tác giữa các đơn vị quản lý thuỷ nông

Nhà nước cần thiết lập các thể chế quản lý tài nguyên nước theo lưu vực sông hoặc tiểu lưu vực và quản lý các hệ thống thủy nông dựa trên ranh giới thủy lực của các hệ thống này và xóa bỏ cơ chế quản lý tài nguyên nước và thủy nông theo địa giới hành chính hiện nay. SỰ HỢP TÁC GIỮA CÁC CƠ QUAN …

Đánh giá hiệu quả quản lý vận hành trạm bơm vừa và nhỏ sau chuyển giao quản lý tưới, nghiên cứu tại trạm bơm Thái Hạc – Vũ Thuận – Vũ Thư – Thái Bình

Đánh giá hiệu quả quản lý vận hành trạm bơm vừa và nhỏ sau chuyển giao quản lý tưới, nghiên cứu tại trạm bơm Thái Hạc – Vũ Thuận – Vũ Thư – Thái Bình

Trạm bơm Thái Hạc, HTX Vũ Thuận là một trong số các trạm bơm vừa và nhỏ được chuyển giao cho địa phương quản lý ở tỉnh Thái Bình. Một trong những nguyên nhân trạm bơm hoạt động hiệu quả sau chuyển giao là có sự tham gia của người dân vào quản lý thuỷ nông, trong đó HTX nông nghiệp đóng vai trò then …

Nghiên cứu mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây dứa vùng đất dốc, nông trường sông Bôi, tỉnh Hòa Bình

Nghiên cứu mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây dứa vùng đất dốc, nông trường sông Bôi, tỉnh Hòa Bình

Ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước cho cây các loại cây trồng nhằm đạt năng suất và chất lượng sản phẩm cao, tiết kiệm lượng nước tưới, góp phần thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập, từng bước hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp là một nhu cầu cấp thiết hiện nay, đặc biệt …